Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Ekoskola
Svarīgākie dokumenti
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Vecāku klubiņš
Kontakti
Arhīvs
Programmēšana
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izgl. nodarbības
Fakultatīvas nodarbības
Jersikas psk. pedagogi
Pasts
Citas vietnes:
E-klase
Inbox.lv
Draugiem
Google

Top.LV

Skolas ziņas

Ekskursija uz Rīgu

Jersikas pamatskolas 5.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Annu Greidāni piedalījās Latvijas nacionālā LVNM nodaļas “Dauderi” organizētajā konkursā “Sasniegumi saimniecībā, sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pagastā Latvijas republikas laikā (1918.g -1940.g.)”.

Ciemos pie slieku audzētāja

1.aprīlī 5. un 6.klases skolēni viesojās uzņēmumā “Livani Eko Group”. Uzņēmuma mērķis ir veicināt «zaļās domāšanas» attīstību Latvijā un pasaulē. Tā vadītājs Gatis Pastars pastāstīja par organisko atkritumu pārstrādi, izmantojot Kalifornijas sliekas, ar kuru palīdzību tiek saražots pilnvērtīgs, ekoloģiski tīrs un bioloģiski aktīvs augsnes mēslošanas līdzeklis HUBIO.

Lieldienas

29.martā kopā sapulcējās pirmsskolas un sākumskolas skolēni, lai atzīmētu trešās Lieldienas. Pasākumu vadīja 7.klases skolnieces, kuras iejutās nevis Lieldienu zaķu, bet Lieldienu trušu lomās. Skolotāja Lilioza Silasproģe tēloja vistu, kura vaimanāja par to, ka Lieldienas ir garām, bet lielā ola palikusi nenokrāsota.

Projektu nedēļa

No 21.-24. martam skolā notika projektu nedēļa, kuras galvenā tēma bija “Atkritumi”. Katras klases skolēni izvēlējās apakštēmu, pie kuras strādāja visu nedēļu.

24.martā no plkst.11.00
Jersikas pamatskolā
informācijas diena vecākiem
Dienas kārtībā:
Skolēnu projektu darbu prezentācijas - plkst.11.20
Informācija par aktualitātēm Jersikas pamatskolas darbā un tikšanās ar priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu - plkst. 13.00
Sporta sacensības

13. martā Jersikas pamatskolā notika sporta sacensības. Sākumskolas skolēni piedalījās tautas bumbas sacensībās, kuru mērķis bija veicināt bērnu veselīgu brīvā laika pavadīšanu, brīvu un atraisītu jušanos, kā arī saskarsmes spēju attīstīšanu kopā ar citiem skolēniem.

Uzvara pētniecisko darbu konkursā

LNVM “Dauderu” nodaļa 2015. gada 22. oktobrī izsludināja skolēnu pētniecisko darbu konkursu „Sasniegumi saimniecībā, sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā Latvijas Republikas laikā (1918.-1940.)”.

Piedalīšanās Ekoskolu ziemas forumā

No 26. līdz 28. februārim Jersikas pamatskolas skolēni KristiānaEzerkalna, Kaspars Vilnis Petrovskis un skolotāja Lilioza Silasproģe piedalījas Ekoskolu ziemas forumā Ropažos. Vides izglītības fonds kopā ar Ropažu vidusskolu, Ropažu novada pirmsskolu “Annele” un Ropažu novada domes atbalstu īstenoja jau trešo Ekoskolu ziemas forumu, kas pulcēja 220 dalībniekus - skolotājus un skolēnus - no 75 izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā.

Biedrības “Latvijas Mazpulki” konference „Laiks. Lauki. Labklājība.”

27.februārī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, notika biedrības “Latvijas Mazpulki” konference „Laiks. Lauki. Labklājība.” 504. Jersikas pamatskolas mazpulku pārstāvēja 9. klases skolniece Līga Kūka un mazpulka vadītāja Ina Smelcere, kuras ar Līvānu novada Rožupes un Līvānu mazpulku delegātiem veiksmīgi aizvizināja Līvānu BJC sarūpētais transports.

Panākumi konkursā „Balsis-2016”

23.februārī Jersikas pamatskolas jaunākās grupas vokālais ansamblis piedalījās vokālās mūzikas konkursā „Balsis -2016” Līvānos.

Konkursa mērķi bija stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti un popularizēt Dziesmu un deju svētku tradīciju...

3. martā plkst. 14.30 vecāku klubiņa radoša nodarbība ar frizieri.
Vecākiem būs iespēja paskatīties, ko dara viņu bērni frizierpulciņā, kā arī iemācīties un izmēģināt veidot kaut ko pašām.

*Jāņem līdzi – ķemme, sprādzītes, matu laka u.c. aksesuāri.

Sk.Olga
22.februārī plkst.15.00 vecāku klubiņa tikšanās ar skolas psiholoģi Aiju.

Tēma –“ Laimīga māmiņa= laimīgs bērns. Kā mīlēt sevi? “

Sk.Olga
Sasniegumi Latgales atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-6.klašu skolēniem
26.janvārī 5.klases skolnieki Evita Tentere un Raivis Tūmiņš devās uz Rēzeknes Valsts ģimnāziju, lai piedalītos Latgales atklātajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 5.-6.klašu skolēniem.
Prieks par rezultātiem! Kopvērtējumā abi skolēni ir laureātu vidū.
Raivim Tūmiņam -3.vieta
Evitai Tenterei –atzinība
Valentīndienas pasākums

12.februārī skolā notika pasākums "Valentīns un Valentīna", kurā piedalījās un par šī titula iegūšanu sacentās divdesmit 5.-9.klašu skolēni. Pasākumu vadīja 9.klases skolēni Annija Lūse un Jānis Seilis. Jau iepriekš tika izrotātas klašu durvis, un katrs dalībnieks izveidoja savu vizītkarti, kuru pasākuma laikā prezentēja žūrijai.

Popiela "Izklausies redzēts"

Šī gada 5.februārī skolā notika karnevāls – popiela, „Izklausies redzēts”. Šova vadītāja bija Annija Lūse, kura labi iejutās Laura Reinika lomā.

Katru priekšnesumu vērtēja divi žūrijas pārstāvji: Rainers Svencis un Kaspars Vilnis Petrovskis.

"Rūķi šķiro atkritumus"

22.janvārī skolā ieradās Rūķu mamma (skolotāja Lilioza Silasproģe), Rūķis Svaidulis (Evita Tentere), Rūķis Miegamice (Raivis Tūmiņš) un Rūķis Gudrulis (Ieva Purmale), lai iepazīstinātu ar atkritumu šķirošanu.

20.janvāris - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena

20.janvārī pie skolas tika iekurināts piemiņas ugunskurs. Skolotāji un skolēni ugunskurā ielika vienu malkas pagali, kā piemiņas un pateicības dzirksteli tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri aizstāvēja mūsu valsts brīvību un neatkarību.

Labos cilvēkos skaties,
Kuri gaismu spēj dāvāt ar sirdi,
Labu sakot un darot,
Tālāk dodot kā maizes riku.
Skopā decembra saule,
Garas ēnas tu pasaulei dāvā.
Gaišiem cilvēkiem -
Dievišķā gaisma
Savu roku no debesīm sniedz.
( Inta Balčūna)
2015./2016. mācību gada 1.semestri ar labām un teicamām sekmēm beidza:
9.klasē
Kate Katrīna Vucena
Kaspars Vilnis Petrovskis
Annija Lūse
Sarmīte Pudāne
Sabīne Vilkāja
Sandris Romulāns

8.klasē
Elīna Cirsiniece
Kristiāna Ezerkalna

7.klasē
Elisa Petrovska
Donats Mārtiņš Labinskis
6.klasē
Līva Marija Barkauska
Samanta Balode

5.klasē
Evita Tentere
Ieva Purmale
Raivis Tūmiņš
Lāsma Cirsiniece
Ivars Arhipovs
Renārs Purviņš
Laura Jurkeviča
Aļeksa Fomina
Jānis Augusts Labinskis

4.klasē
Ieva Surgunte
Ingus Purmals
Marija Milta
Sabīne Petrovska
Ints Kārlis Ezerkalns
3.klasē
Nadīna Boreiko
Aleksandra Fomina
Anastasija Komarova
Jānis Paeglis
Oskars Medvedevs
Olivers Dimants

2.klasē
Elizabete Ezerkalna
Elvis Grugulis
Rūta Petrovska
Markuss Piļščikovs
Estere Vaivode

1.klasē
Nikola Mironova
Dana Mihailova
Laura Surgunte
Ieva Stikāne
Alīna Matvejeva
Samanta Andrejeva
Adrians Bulis
Žanete Vaivode
Ziemassvētki pasaku mežā

Pavisam drīz būs Ziemassvētki. Tie vienmēr ir visgaidītākie svētki, jo lielākā daļa no mums tic Ziemassvētku brīnumam. Mūsu skolā 16. decembrī notika Ziemassvētku pasākums ,,Ziemassvētki pasaku mežā”. Piektās klases skolēni klases audzinātājas Annas Greidānes vadībā bija sagatavojuši interesantu izrādi „Kā Eglīte Ziemassvētku dziesmiņu mācīja”. Skatītājiem bija iespēja satikties ar mazo Eglīti, Vilku, Zaķi un Žagatu.

Rīgas pašvaldības policijas viesošanās skolā

15.decembrī skolā viesojās Rīgas pašvaldības policijas darbinieki ar Ziemassvētku labdarības akciju. Viņi pastāstīja par policijas darbu, treniņiem un apmācībām. Skolēniem piedāvāja iespēju noskatīties filmu ,,Es pats”, uzsverot, ka katrs pats ir savas dzīves kapteinis.

8.decembrī plkst.14.30 vecāku klubiņa tikšanās. Tēma – Ziemassvētku apsveikumu izgatavošana.
Sk.Olga
Koncerts ,,Dimdi, Rīga, skani, Latvija!”

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, 17.novembrī skolā notika koncerts, veltīts Latvijas 97.dzimšanas dienai. Uzrunu teica skolēnu līdzpārvaldes prezidente Annija Lūse. Skanēja dziesmas un dzejas rindas Latvijai. Deju kolektīvs ,, Mazie jersikieši” norunāja tautas dziesmas par Rīgu un dejoja dejas, ar kurām piedalījās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos Rīgā.

Tēvzemes nedēļa 9.-18.novembris


9.novembris- Klašu telpu noformēšana svētkiem.
10.novembris- Plakātu ,,Mana Latvija” veidošana, Dalība konkursā ,,Jaunais Lāčplēsis”.
11. novembris-Svecīšu nolikšana pie nacionālo partizānu pieminekļa. Lāpu gājiens Līvānos.
13. novembris- Konkurss 5.-9.klašu skolēniem ,,Mans pagasts, mana pilsēta, mana Latvija”
17. novembris- Latvijas dzimšanas dienai veltīts
plkst.13.15 - koncerts ,,Dimdi Rīga, skani, Latvija!”
plkst.19.00 - Koncerts Jersikas tautas namā.
Vecāku klubiņa radošās darbnīcas

Tuvojas Adventes laiks.Tas ir laiks, kad var palīdzēt kādam ,kam to visvairāk vajag. Lai kaut nedaudz atbalstītu mūsu skolas bērnus, vecāku klubiņa aktīvākās māmiņas tikās pirmajā šī gada radošajā nodarbībā, lai kopīgi gatavotu dažādus Adventes vainagus, kurus varēs iegādāties par ziedojumiem.

Konkurss „Mans ciems, mana pilsēta, mana Latvija”

13. novembrī skola notika erudīcijas konkurss 4.-9. klasēm par Latviju, kura mērķis bija audzināt patriotiskas jūtas pret savu valsti, savu novadu, savu pagastu.

Lāpu gājiens

11. novembrī sākumskolas un vecāko klašu skolēnu pārstāvji devās pie pieminekļa nacionālajiem partizāniem Jersikā , lai noliktu svecītes un ziedus. Pēcpusdienā notika lāpu gājiens Līvānos.

Konkurss “Teci, teci, valodiņa!”
11. novembrī Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā pulcējās Dienvidlatgales novada labākie stāstnieki , lai piedalītos konkursa “Teci, teci, valodiņa! ” pusfinālā. Stāstniekus vēroja un vērtēja zinoši un labvēlīgi vērtētāji : folkloras kopas “Vecvārkava” dalībniece Helēna Ērgle, Līvānu novada Kultūras Centra amatierteātra vadītāja Ilze Kārkle, Turku SN un folkloras kopas “Turki “vadītāja Terēzija Rubene un Līvānu BJC darbiniece Albīna Malahovska. Žūrija vērtēja gan teksta saturu, gan stāstnieka spēju piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību, gan valodas precizitāti un izteiksmīgumu. Uz finālu Rīgā 5.decembrī dosies labākie stāstnieki. Arī mūsu skolas 5.klases skolniece Evita Tentere, kuru konkursam sagatavoja skolotāja Ilona Karpenko. Apsveicam Evitu un vēlam veiksmi konkursa finālā.

Konkurss „Jaunais Lāčplēsis 2015”

10. novembrī Līvānu 1.vidusskolā notika konkurss „Jaunais Lāčplēsis 2015”, ko rīkoja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs. Konkursā piedalījās 3. – 8. klašu zēni no visām novada skolām. Puišiem bija jāšauj mērķī, jāpārvar džungļu trase ar šķēršļu joslām, jāpārbauda spēks un izturība pārbaudes trasē un bija jāprot atbildēt uz sarežģītajiem erudīcijas konkursa jautājumiem.

Labo darbu nedēļas ietvaros
Labo darbu nedēļas ietvaros 4.klases skolēni palīdzēja sakopt skolas apkārtni.

Mūsu mazais pārgājiens
Šogad jau devīto reizi notika konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”. Konkursa dalībnieki iepazina meža ietekmi uz savu pagastu, novadu, pilsētu un Latviju.
Trešdien, 4. novembrī Mežaparka Lielās estrādes telpās notika konkursa noslēguma pasākums.

12.novembrī no plkst.14.30 - 16.30 vecāku klubiņa tikšanās.
Adventes vainagu gatavošana. Nodarbība notiks mājturības kabinetā. Veidosim vainagus skolai, ziedojumiem un arī sev. Jāņem līdzi dažādi dabas materiāli, līmes pistole, un citi vainaga gatavošanai noderīgi materiāli. Gaidīsim visus, kam ir idejas, laiks un vēlme darboties!
Skolotāja O.Vucenlazdāne
“Nobiedē spoku”
No 10. līdz 22.oktobrim UAB “Citadariga” rīkoja konkursu “Nobiedē spoku”. Skolēniem bija jānofotografējas ar tādu sejas izteiksmi, kas nobiedētu spoku, un fotogrāfija jānosūta konkursa rīkotājiem. No 27. līdz 29. oktobrim internetā notika balsošana par labāko konkursa fotogrāfiju. Balsošanā uzvarēja mūsu skolas 5.klases fotogrāfija. 5.klase un klases audzinātāja saka paldies visiem, kas balsoja.

Aicinu Jersikas pamatskolas skolēnu vecākus piedalīties vecāku klubiņa nodarbībās!
Kopā darbosimies radošajās darbnīcās un palīdzēsim dekorēt skolu, aicināsim uz konsultācijām speciālistus, realizēsim projektus un citas jūs interesējošas nodarbes. Tikšanās plānotas vienu reizi mēnesī vai pēc vajadzības. Oktobrī vācam meža veltes, kuras var izmantot Adventes vainagu veidošanā. Plānoto darba grafiku skatīties mājas lapas sākumlapā pie informācijas.
Skolotāja O.Vucenlazdāne
Starptautiskā putras nedēļa
No 12-16. oktobrim Jersikas pamatskolā norisinājās Starptautiskā putras nedēļa. Tās ietvaros 5., 6. un 7. klases mājturības un 4. klases rokdarbu stundās skolēni pētīja un veidoja veselīga uztura piramīdas, izzināja graudaugu nozīmi cilvēka ikdienas uzturā.

Putras diena
14.oktobrī skolā atzīmējām Starptautisko putras dienu. Skolas kopgalda pavāri izvārīja un piedāvāja nogaršot sešu veidu putras: prosas, kukurūzas, miežu putraimu, griķu, auzu un rīsu. Skolēni par garšīgāko atzina kukurūzas putru.

Skolotāju diena
2.oktobrī skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. To organizēja 9.klases skolēni, viņi deva skolotājiem iespēju atpūsties, bet paši izbaudīja skolotāju nemiera pilno ikdienu. Viņi ikvienam skolotājam veltīja labus vārdus no katras horoskopa zīmes un sveica ar ziediem.

Olimpiskā diena
25.septembrī notika Olimpiskā diena ,,Nebrīnies. Piedalies!” Olimpiskā diena 2015 tika rīkota par godu Starptautiskās olimpiskās komitejas dibināšanai un basketbola popularizācijai. Visi skolēni un skolotāji pulcējās sporta zālē uz kopīgu vingrošanu.

Ziedu paklājs "Puķu lodziņš"
Ik gadu septembra sākumā skolēni zālājā pie skolas izveido ziedu paklāju. Šogad tam nosaukums bija "Puķu lodziņš", veltīts Raiņa 150.dzimšanas dienai” . Katras klases bērni iepazinās ar kādu Raiņa vai cita dzejnieka dzejoli un centās ziedus sakārtot interesantās formās, un izdomāt ziedu kārtojumam nosaukumus.

Zelta sietiņš
2015.gada 10.septembrī te pulcējās skolēni no Daugavpils, Aglonas, Zasas, Jēkabpils, Līvāniem, Krāslavas un citām Latvijas vietām, kas prot izteiksmīgi un ar izpratni runāt dzeju un prozu, kas pārvar nedrošību un bailes uzstāties auditorijas priekšā. Jersikas pamatskolu pārstāvēja 5.klases skolniece Evita Tentere.

Zinību diena.
Kaut negribas ticēt,
Ir vasara aizvadīta.
Staigā pa asteru zīdu
Septembris miglā no rīta.

Ar dāliju un asteru pušķiem skolā ienāca septembris. Vislielākais satraukums bija mazo pirmklasnieku sirsniņās, jo priekšā viss nezināms un svešs. Skola pildījās ar skolēnu, vecāku un skolotāju čalām. Prieks par atkal redzēšanos.

,,Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts;
Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,
Ka zinību kamols mums tīts.

Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot,
Visaugstākā kalnā var kāpt;
Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot,
Pēc gaišākas rītdienas slāpt.”
(I. Driķe)
1.septembrī plkst.10.00
Jersikas pamatskolā
Zinību diena.

Priecāsimies par atkalredzēšanos
ar mūsu skolēniem un vecākiem!
Mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku
19.augustā mēs, 4.un 5.klases skolnieki, devāmies mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku. Mums tā bija dāvana no AS “Latvijas valsts meži”, jo 5.klases skolniece Lāsma Cirsiniece uzvarēja ikgadējā LVM meža dienām veltītajā uzlīmju dizaina konkursā. Vairāk nekā no 1000 iesūtītajiem darbiem žūrija – 200 LVM darbinieku sastāvā par uzvarētāju bija atzinusi tieši Lāsmas veidoto uzlīmi.

Mūsu skolas dejotāji XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā
Skolas deju kolektīvs “Mazie Jersikieši” no 6.-12. jūlijam bija to 37 734 dalībnieku vidū, kuri piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Izglītība ................ IZM ....... VISC .... Izglītība Latvijā .... VISS . Latvija.LV . Eiropas Savienība ..... Eiropa ................ Zaļā josta .... ........... Vides izglītības fonds ........... ........................ Latvijas Mazpulki ........ Mazpulki Draugiem.LV
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.
2008. - 2015.