Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Ekoskola
Svarīgākie dokumenti
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Kontakti
Arhīvs
Programmēšana
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izgl. nodarbības
Fakultatīvas nodarbības
Jersikas psk. pedagogi

Top.LV

Skolas ziņas

Eiropas Komisijas Programma 'Augļi skolai'

Jersikas pamatskola kārtējo reizi iesaistījās projektā „ Skolas auglis” . Augļu un dārzeņu produktu izdales periods 2014./2015.mācību gadā bija no 2014.gada 3.novembra līdz 2015.gada 27.februārim. Atbalsta periodā skolēni saņema ābolus no z/s “Sumanka”. Augļi skolēniem tika pasniegti līdz ar pusdienām.

Eiropas Komisijas Programma „Augļi skolai” ir veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var nodrošināt skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū.

Programmas mērķis ir veicināt augļu un dārzeņu produkcijas patēriņu un nākotnē samazināt veselības aprūpes izmaksas aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimību dēļ. Atbalsta programmas darbības laikā skolai jānodrošina nodarbības vai mācību stundas, kā arī vismaz vienu izglītojošu pasākumu par augļu un dārzeņu veselīgo ietekmi uz cilvēka organismu. Jersikas pamatskolā projektu nedēļas ietvaros katrā klasē skolēni teorētiski apguva veselīgas ēšanas paradumus un aktualizēja to nozīmi cilvēka attīstībā.

Darbojoties programmā, mūsu skolēniem ziemas periodā bija iespēja uzturā lietot vietējos ābolus no Līvānu novada z/s “Sumanka” .

Vēsturisko personāžu saiets „Viesi no pagātnes”.

26.februārī Jersikas pamatskolā notika vēsturisko personāžu saiets „Viesi no pagātnes”.

Katras klases uzdevums bija iejusties kādā pagātnes tēlā un pārējiem skolas biedriem parādīt kādu priekšnesumu, kas vistiešāk raksturotu tieši viņu izvēlēto tēlu.

Valentīna diena

14.februārī daudzviet pasaulē svin mīlestības svētkus- Valentīna dienu. Arī mūsu skolā jau tradicionāli notiek konkurss „Valentīns un Valentīna”. Šogad par šī titula iegūšanu sacentās drosmīgākie zēni un atraktīvākās meitenes. Pasākumu vadīja 9.klases skolēni Emīls Vucens un Madara Seile. Skolēniem vajadzēja parādīt savu talantu, erudīciju dažādās jomās, sacensties asprātībā un veiklībā. Interesanti savu diktora un sporta komentētāja talantu parādīja 8.klases skolnieks Rainers Svencis, bet titulus „Valentīns un Valentīna” ieguva 8.klases skolnieks Sandris Romulāns un 7.klases skolniece Elisa Petrovska.

Latvijas Mazpulku biedrības konference „Augsim Latvijai”

13.februārī Latvijas Mazpulku biedrības konference „Augsim Latvijai” notika Rīgā, kultūras pilī „Ziemeļblāzma”.504. Jersikas pamatskolas mazpulku pārstāvēja mazpulcēns Raivis Lazdāns un mazpulka vadītāja Ina Smelcere, kuri kopā ar Rožupes un Līvānu mazpulku delegātiem pārstāvēja Līvānu novadu.

Projektu nedēļa

Aizvadīta un izvērtēta projektu nedēļa mūsu skolā, kuras tēma bija „Veselīgs dzīvesveids”. Skolēni izvēlējās tematu, veica pētījumus, aptaujas, gatavoja prezentācijas, veidoja, zīmēja, sadarbojās. Katru dienu iesāka ar kopīgu vingrošanu sporta zālē.

Mēs paši veidojam vidi, kādā gribam dzīvot!

Aktīvākie Jersikas pamatskolas vecāki kopš rudens sākuma tiekas kopīgās pēcpusdienās, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus, darāmos darbus, iespējas iesaistīties skolas ikdienas dzīves uzlabošanā. Sagaidot Ziemassvētkus, mājturības skolotāja O.Vucenlazdāne organizēja radošo darbnīcu dienas vecākiem un bērniem, kurās kopīgi izgatavoja Adventes vainagus, veidoja skolas noformējumu, Ziemassvētku apsveikumus. Jau vairākus gadus Jersikas pamatskolas kolektīvs iepriecina ar pašdarinātiem Ziemassvētku apsveikumiem savus kolēģus novadā, bijušos pedagogus, labvēļus un draugus.

Ziemassvētki Jersikas pamatskolā.
“Ai, nama māmiņa,
Tavu jaukumiņu!
Glāžu tavs namiņš,
Glāžu istabiņa,
Sudraba slotiņu
Istabu slauka,
Dimanta sietiņā
Mēsliņus nesa.”
(Latviešu tautasdziesma.)

2014./2015. mācību gada 1. semestri ar labām un teicamām sekmēm beidza
1. klasē : Rūta Petrovska , Estere Vaivode, Dāvis Adijāns, Elizabete Ezerkalna, Markuss Piļščikovs, Elvis Grugulis ;
2. klasē : Nadīna Boreiko, Jānis Paeglis, Aleksandra Fomina, Anastasija Komarova, Olivers Dimants, Oskars Medvedevs;
3. klasē : Marija Milta, Ieva Surgunte, Sabīne Petrovska, Loreta Silasproģe, Ints Kārlis Ezerkalns, Ingus Purmals;
4. klasē : Lāsma Cirsiniece, Evita Tentere, Raivis Tūmiņš, Jānis Augusts Labinskis, Ieva Purmale, Renārs Purviņš, Kitija Mališeva, Aļeksa Fomina, Laura Jurkeviča, Ivars Arhipovs;
5. klasē : Samanta Balode, Līva Marija Barkauska, Kristīne Tentere;
6. klasē : Elisa Petrovska, Matīss Laganovskis, Donats Mārtiņš Labinskis;
7. klasē : Elīna Cirsiniece, Kristiāna Ezerkalna;
8. klasē : Ieva Terēze Labinska, Kate Katrīna Vucena, Annija Lūse, Sarmīte Pudāne, Sabīne Vilkāja, Kaspars Vilnis Petrovskis;
9.klasē : Madara Čivča.

Sveicam „Meža dienas 2015” uzlīmju konkursa uzvarētāju

Katru pavasari AS "Latvijas valsts meži" (LVM) aicina skolas un citus dabas draugus piedalīties gadskārtējās Meža dienās visā Latvijā - stādīt mežu, izlikt putnu būrīšus un sakopt dabu no atkritumiem! Meža dienām ir senas tradīcijas, tās tiek rīkotas ar mērķi veicināt cilvēku izpratnes veidošanos par mežu un meža nozari. Šajā gadā atjaunosim tradīciju par Meža dienu simbolu un devīzi! Tāpēc izsludinājām konkursu skolēniem - Izveidot uzlīmju dizainu ikgadējām LVM meža dienām.

No vairāk nekā 1000 iesūtītajiem darbiem, žūrija – 200 LVM darbinieku sastāvā ir noteikusi uzvarētāju. Lāsma Cirsiniece no Jersikas pamatskolas 4.klases, pavasarī kopā ar klasi un draugiem piepildīs autobusu un dosies uz Meža dienām.

Lāsmas Cirsinieces radītā uzlīme

Paldies visiem konkursa dalībniekiem! Lāsmas zīmēto uzlīmi saņems visi nākamā gada „Meža dienu” dalībnieki.

Meža dienām ir senas tradīcijas, tās tiek rīkotas ar mērķi veicināt cilvēku izpratnes veidošanos par mežu un meža nozari. Skolām tās nodrošina papildu iespējas piedalīties Mammadaba Meistarklasē.

Informāciju sagatavoja LVM komunikācijas projektu vadītāja Anda Sproģe.
Tēvzemes nedēļa Jersikas pamatskolā

14.novembrī skolā ieskandinājām Latvijas valsts dzimšanas dienu ar nelielu, sirsnīgu koncertu. Visi tā dalībnieki ar iedegtajām svecītēm ienāca zālē un tās izvietoja uz Latvijas kontūras. Koncertā "Latvija ir manas mājas" dzejas un deju soļos izdzīvojām stāstu par seno Jersiku. Dejotāji iejutās 12.gadsimta Jersikas pilskalna dzīvē, izdejojot tā laika ikdienu un jersikiešu cīņas sparu savas karaļvalsts valdnieka Visvalža vadībā. Skolēni ar savu koncertu uzstājās arī 17. novembrī Jersikas pagasta tautas namā. Mēs esam lepni, ka dzīvojam Latvijā, dzīvojam Jersikā.

Labo darbu nedēļa

13.oktobra līdz 19.oktobrim iesaistījāmies labdarības organizācijas rīkotajā akcijā “Labo darbu nedēļa”. Sākumskolas skolēni kopa klašu telpas, skolas apkārtni, palīdzēja skolotājām. 4.klases skolēni bija aizbraukuši uz Jersikas pagasta bibliotēku un kārtoja plauktos grāmatas.

Vecāku kopsapulce

29.oktobrī plkst.17.00 Jersikas pamatskolā vecāku kopsapulce.

No plkst.15.00 vecāku individuālās

tikšanās ar priekšmetu skolotājiem.

Mazpulku rudens darbu skate Līvānu BJC

7. oktobrī Līvānu BJC rīkoja mazpulku rudens darbu skati. Mūsu 504. Jersikas pamatskolas mazpulku pārstāvēja: Nadīna Boreiko projekts „Amarants”, Renārs Purviņš - ”Cūku pupas manā dārzā”, Raivis Tūmiņš - „Pirmie mazpulka darbi”, Emīls Silasproģis - „Manas pupas”, Ivars Arhipovs - „Kā var darbam vakarējam augļus saredzēt”, Kristiāna Ezerkalna - „Lilijas” un grupas projektu „Foto – vēstures liecinieks” prezentēja Raivis Lazdāns, Mairis Āboliņš.

SKOLOTĀJU DIENA

3.oktobra rītā visi skolēni pulcējās zālē. Bija ieradušās vēl trīs skolēnu grupas: pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas. Skolēnu lomās iejutās skolotāji. Viņi pastāstīja un parādīja, kā bija toreiz, kad mācījās skolā. "Pirmsskolnieki" bija saposušies lielām lentām matos, dejoja "Tūdaliņ, tāgadiņ", "sākumskolēni" dziedāja dziesmu un enerģiski sita ritmu ar grabuļiem.

Ekskursija Daugavpils apkārtnē

Kad koki ietērpjas krāsainā rotā un vējš purina zeltainās lapas, 26. septembrī 7.-9.klašu skolēni brauca ekskursijā, lai vērotu skaisto dabu un iepazītu Daugavpils apkārtni.

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi”

2014.gada 20. septembrī Jersikas pamatskolas skolēniem Artūram Alberingam, Raivim Zarānam (6.klase), Elīnai Cirsiniecei (7.klase) un Ievai Terēzei Labinskai ( 8.klase) bija iespēja piedalīties Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” 2014.gada literārā un zīmējumu konkursa, kas veltīts Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” simtgadei, noslēguma pasākumā.

Ekskursija uz Tadenavu- Raiņa bērnības mājām.

16.septembrī Jersikas pamatskolas sestā un septītā klase devās ekskursijā uz Tadenavu- Raiņa bērnības mājām. Tur notika bērnu dzejas gadagrāmatas „Garā pupa ” atvēršanas svētki. Diena ceļojumam bija laba, jo spīdēja silta saule.

Elīna Cirsiniece

BALTIJAS CEĻU ATCEROTIES

12. septembrī skolas pagalmā pulcējās skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki, lai atcerētos 1989. gada 23. augustā organizēto Baltijas ceļu. Šīs akcijas laikā vairāk nekā viens miljons cilvēku sadevās rokās, lai izveidotu 600 kilometrus garu cilvēku ķēdi caur trim Baltijas valstīm.

Piedalīšanās Daugavpils novada skatuves runas konkursā

11.septembrī Raiņa mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”.

Zinību diena.

Pirmās zeltainās lapas, asteru un dāliju krāsu spēles liecina, ka klāt rudens un garās vasaras brīvdienas ir beigušās. Skolēnos valda atkalredzēšanās prieks, arī skumjas par aizvadīto vasaru, jaunas apņemšanās.

Aicinām skolēnus un viņu vecākus
1.septembrī plkst.10.00
uz Zinību dienu Jersikas pamatskolā
Autobusu reisi no Līvāniem 1.septembrī :
Skolas autobuss- plkst.8.30
Satiksmes autobusi- plkst. 7.40 un plkst.9.40
No Serguntas skolas autobuss- plkst. 9.30

Skolai 80

Liepu alejā ieskautā Jersikas pamatskola 16. augustā pulcēja absolventus, skolotājus, tehniskos darbiniekus un ciemiņus, lai atskatītos uz aizvadītajiem 80 gadiem.

Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.