Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Ekoskola
Svarīgākie dokumenti
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Vecāku klubiņš
Kontakti
Arhīvs
Programmēšana
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izgl. nodarbības
Fakultatīvas nodarbības
Jersikas psk. pedagogi
Pasts
Citas vietnes:
E-klase
Inbox.lv
Draugiem
Google

Top.LV

Skolas ziņas

Koncerts ,,Dimdi, Rīga, skani, Latvija!”

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, 17.novembrī skolā notika koncerts, veltīts Latvijas 97.dzimšanas dienai. Uzrunu teica skolēnu līdzpārvaldes prezidente Annija Lūse. Skanēja dziesmas un dzejas rindas Latvijai. Deju kolektīvs ,, Mazie jersikieši” norunāja tautas dziesmas par Rīgu un dejoja dejas, ar kurām piedalījās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos Rīgā.

Tēvzemes nedēļa 9.-18.novembris


9.novembris- Klašu telpu noformēšana svētkiem.
10.novembris- Plakātu ,,Mana Latvija” veidošana, Dalība konkursā ,,Jaunais Lāčplēsis”.
11. novembris-Svecīšu nolikšana pie nacionālo partizānu pieminekļa. Lāpu gājiens Līvānos.
13. novembris- Konkurss 5.-9.klašu skolēniem ,,Mans pagasts, mana pilsēta, mana Latvija”
17. novembris- Latvijas dzimšanas dienai veltīts
plkst.13.15 - koncerts ,,Dimdi Rīga, skani, Latvija!”
plkst.19.00 - Koncerts Jersikas tautas namā.
Vecāku klubiņa radošās darbnīcas

Tuvojas Adventes laiks.Tas ir laiks, kad var palīdzēt kādam ,kam to visvairāk vajag. Lai kaut nedaudz atbalstītu mūsu skolas bērnus, vecāku klubiņa aktīvākās māmiņas tikās pirmajā šī gada radošajā nodarbībā, lai kopīgi gatavotu dažādus Adventes vainagus, kurus varēs iegādāties par ziedojumiem.

Konkurss „Mans ciems, mana pilsēta, mana Latvija”

13. novembrī skola notika erudīcijas konkurss 4.-9. klasēm par Latviju, kura mērķis bija audzināt patriotiskas jūtas pret savu valsti, savu novadu, savu pagastu.

Lāpu gājiens

11. novembrī sākumskolas un vecāko klašu skolēnu pārstāvji devās pie pieminekļa nacionālajiem partizāniem Jersikā , lai noliktu svecītes un ziedus. Pēcpusdienā notika lāpu gājiens Līvānos.

Konkurss “Teci, teci, valodiņa!”
11. novembrī Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā pulcējās Dienvidlatgales novada labākie stāstnieki , lai piedalītos konkursa “Teci, teci, valodiņa! ” pusfinālā. Stāstniekus vēroja un vērtēja zinoši un labvēlīgi vērtētāji : folkloras kopas “Vecvārkava” dalībniece Helēna Ērgle, Līvānu novada Kultūras Centra amatierteātra vadītāja Ilze Kārkle, Turku SN un folkloras kopas “Turki “vadītāja Terēzija Rubene un Līvānu BJC darbiniece Albīna Malahovska. Žūrija vērtēja gan teksta saturu, gan stāstnieka spēju piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību, gan valodas precizitāti un izteiksmīgumu. Uz finālu Rīgā 5.decembrī dosies labākie stāstnieki. Arī mūsu skolas 5.klases skolniece Evita Tentere, kuru konkursam sagatavoja skolotāja Ilona Karpenko. Apsveicam Evitu un vēlam veiksmi konkursa finālā.

Konkurss „Jaunais Lāčplēsis 2015”

10. novembrī Līvānu 1.vidusskolā notika konkurss „Jaunais Lāčplēsis 2015”, ko rīkoja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs. Konkursā piedalījās 3. – 8. klašu zēni no visām novada skolām. Puišiem bija jāšauj mērķī, jāpārvar džungļu trase ar šķēršļu joslām, jāpārbauda spēks un izturība pārbaudes trasē un bija jāprot atbildēt uz sarežģītajiem erudīcijas konkursa jautājumiem.

Labo darbu nedēļas ietvaros
Labo darbu nedēļas ietvaros 4.klases skolēni palīdzēja sakopt skolas apkārtni.

Mūsu mazais pārgājiens
Šogad jau devīto reizi notika konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”. Konkursa dalībnieki iepazina meža ietekmi uz savu pagastu, novadu, pilsētu un Latviju.
Trešdien, 4. novembrī Mežaparka Lielās estrādes telpās notika konkursa noslēguma pasākums.

12.novembrī no plkst.14.30 - 16.30 vecāku klubiņa tikšanās.
Adventes vainagu gatavošana. Nodarbība notiks mājturības kabinetā. Veidosim vainagus skolai, ziedojumiem un arī sev. Jāņem līdzi dažādi dabas materiāli, līmes pistole, un citi vainaga gatavošanai noderīgi materiāli. Gaidīsim visus, kam ir idejas, laiks un vēlme darboties!
Skolotāja O.Vucenlazdāne
“Nobiedē spoku”
No 10. līdz 22.oktobrim UAB “Citadariga” rīkoja konkursu “Nobiedē spoku”. Skolēniem bija jānofotografējas ar tādu sejas izteiksmi, kas nobiedētu spoku, un fotogrāfija jānosūta konkursa rīkotājiem. No 27. līdz 29. oktobrim internetā notika balsošana par labāko konkursa fotogrāfiju. Balsošanā uzvarēja mūsu skolas 5.klases fotogrāfija. 5.klase un klases audzinātāja saka paldies visiem, kas balsoja.

Aicinu Jersikas pamatskolas skolēnu vecākus piedalīties vecāku klubiņa nodarbībās!
Kopā darbosimies radošajās darbnīcās un palīdzēsim dekorēt skolu, aicināsim uz konsultācijām speciālistus, realizēsim projektus un citas jūs interesējošas nodarbes. Tikšanās plānotas vienu reizi mēnesī vai pēc vajadzības. Oktobrī vācam meža veltes, kuras var izmantot Adventes vainagu veidošanā. Plānoto darba grafiku skatīties mājas lapas sākumlapā pie informācijas.
Skolotāja O.Vucenlazdāne
Starptautiskā putras nedēļa
No 12-16. oktobrim Jersikas pamatskolā norisinājās Starptautiskā putras nedēļa. Tās ietvaros 5., 6. un 7. klases mājturības un 4. klases rokdarbu stundās skolēni pētīja un veidoja veselīga uztura piramīdas, izzināja graudaugu nozīmi cilvēka ikdienas uzturā.

Putras diena
14.oktobrī skolā atzīmējām Starptautisko putras dienu. Skolas kopgalda pavāri izvārīja un piedāvāja nogaršot sešu veidu putras: prosas, kukurūzas, miežu putraimu, griķu, auzu un rīsu. Skolēni par garšīgāko atzina kukurūzas putru.

Skolotāju diena
2.oktobrī skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. To organizēja 9.klases skolēni, viņi deva skolotājiem iespēju atpūsties, bet paši izbaudīja skolotāju nemiera pilno ikdienu. Viņi ikvienam skolotājam veltīja labus vārdus no katras horoskopa zīmes un sveica ar ziediem.

Olimpiskā diena
25.septembrī notika Olimpiskā diena ,,Nebrīnies. Piedalies!” Olimpiskā diena 2015 tika rīkota par godu Starptautiskās olimpiskās komitejas dibināšanai un basketbola popularizācijai. Visi skolēni un skolotāji pulcējās sporta zālē uz kopīgu vingrošanu.

Ziedu paklājs "Puķu lodziņš"
Ik gadu septembra sākumā skolēni zālājā pie skolas izveido ziedu paklāju. Šogad tam nosaukums bija "Puķu lodziņš", veltīts Raiņa 150.dzimšanas dienai” . Katras klases bērni iepazinās ar kādu Raiņa vai cita dzejnieka dzejoli un centās ziedus sakārtot interesantās formās, un izdomāt ziedu kārtojumam nosaukumus.

Zelta sietiņš
2015.gada 10.septembrī te pulcējās skolēni no Daugavpils, Aglonas, Zasas, Jēkabpils, Līvāniem, Krāslavas un citām Latvijas vietām, kas prot izteiksmīgi un ar izpratni runāt dzeju un prozu, kas pārvar nedrošību un bailes uzstāties auditorijas priekšā. Jersikas pamatskolu pārstāvēja 5.klases skolniece Evita Tentere.

Zinību diena.
Kaut negribas ticēt,
Ir vasara aizvadīta.
Staigā pa asteru zīdu
Septembris miglā no rīta.

Ar dāliju un asteru pušķiem skolā ienāca septembris. Vislielākais satraukums bija mazo pirmklasnieku sirsniņās, jo priekšā viss nezināms un svešs. Skola pildījās ar skolēnu, vecāku un skolotāju čalām. Prieks par atkal redzēšanos.

,,Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts;
Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,
Ka zinību kamols mums tīts.

Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot,
Visaugstākā kalnā var kāpt;
Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot,
Pēc gaišākas rītdienas slāpt.”
(I. Driķe)
1.septembrī plkst.10.00
Jersikas pamatskolā
Zinību diena.

Priecāsimies par atkalredzēšanos
ar mūsu skolēniem un vecākiem!
Mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku
19.augustā mēs, 4.un 5.klases skolnieki, devāmies mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku. Mums tā bija dāvana no AS “Latvijas valsts meži”, jo 5.klases skolniece Lāsma Cirsiniece uzvarēja ikgadējā LVM meža dienām veltītajā uzlīmju dizaina konkursā. Vairāk nekā no 1000 iesūtītajiem darbiem žūrija – 200 LVM darbinieku sastāvā par uzvarētāju bija atzinusi tieši Lāsmas veidoto uzlīmi.

Mūsu skolas dejotāji XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā
Skolas deju kolektīvs “Mazie Jersikieši” no 6.-12. jūlijam bija to 37 734 dalībnieku vidū, kuri piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Izglītība ................ IZM ....... VISC .... Izglītība Latvijā .... VISS . Latvija.LV . Eiropas Savienība ..... Eiropa ................ Zaļā josta .... ........... Vides izglītības fonds ........... ........................ Latvijas Mazpulki ........ Mazpulki Draugiem.LV
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.
2008. - 2015.