Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Svarīgākie dokumenti
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi

Ekoskola 2012-2014

Eko

Vides kodekss

Jersikā ir dzīvot labi,
Esam ekoskola sen.
Redzēt, dzirdēt, sajust dabu,
Stādīt mežus, šķirot, taupīt
Ikvienam pienākums mums ir.
Klimata pārmaiņas pētīt,
Apkārtni sakopt, enerģiju mērīt,
Sportot un veseliem būt!

Esam jautri, darbīgi,
Kļūstam videi draudzīgi.
Organizēt mēs visus protam
Savā skolā, klasē jau.
Kopā darīt labus darbus,
Otrreiz lietas izmantot.
Laipniem, atsaucīgiem būt,
Atbalstu un atzinīgu gūt!
Konkurss “Cielavas gudrības”

2.aprīlī 5.klases skolēns Emīls Silasproģis piedalījās Dabas muzeja rīkotajā konkursā “Cielavas gudrības” pusfinālā Rīgā. Dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par Latvijas un pasaules putniem, atpazīt putnus pēc izskata un balsīm, noteikt, kuri ir putnu skeleti, spalvu veidus, pazīt plēsīgos, ūdens un meža putnus. Konkurss padziļināja zināšanas par putniem, deva iespēju iepazīties ar Dabas muzeja visām nodaļām.

Tu arī vari regulēt klimata pārmaiņas!

No 2. līdz 8.novembrim notika Ekoskolu Rīcības dienas gan Jersikas pamatskolā, gan Latvijā, gan pasaulē. Tās bija veltītas svarīgākajam šī gada vides aizsardzības notikumam- ANO Klimata pārmaiņu konferencei Parīzē. Ar tajā pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem izšķirsies, vai tiks izdarīts pietiekami, lai mazinātu klimata pārmaiņas līdz mazāk draudīgiem apmēriem un novērstu dabas un cilvēku katastrofas, kas radītu milzīgus draudus nākamajām paaudzēm. Kāda ir klimata izmaiņu ietekme? Kūst ledus zemes polos, atkāpjas ledāji, ceļas jūras līmenis, veidojas ekstremāli laika apstākļi, samazinās bioloģiskā augu un dzīvnieku daudzveidība. Visu pasākumu mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcību. Piemēram, taupīgāk izlietojot ūdeni, elektroenerģiju, siltumu, papīru. Tā mēs varētu samazināt dabas resursu izmantošanu, līdz ar to samazināsies piesārņojums. Samazināt patēriņu un pirkt tikai to, kas patiešām ir nepieciešams, izvēlēties videi draudzīgus pārvietošanās veidus.

Nedēļas laikā skolā notika dažādi pasākumi. Visu klašu skolēni saņēma vēstuli no pingvīniem ar palīgā saucieniem. Skolēni rakstīja savus ieteikumus, zīmēja plakātus. Tika rīkoti reidi par elektrības taupīšanu. Notika radošās darbnīcas derīgu lietu pagatavošanai no otrreizējiem materiāliem. Vecāko klašu skolēni noteica savu ekoloģisko pēdu. Skolēni sagatavoja un pagasta bibliotēkā izvietoja informāciju par klimata pārmaiņām.

Mūsu spēkos ir nepieļaut vai vismaz ierobežot klimata pārmaiņas. To iespējams panākt, veicot virkni pasākumu. Vispirms mainies pats un esi atbildīgs! Izglāb pasauli arī tu!

Jersikas ekoskolas koordinatore Lilioza Silasproģe

Ekoskolu zaļais karogs šogad atkal plīvo Jersikas pamatskolā

117 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 44 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu. Mūsu skola karogu nopelnīja jau astoto reizi.

Zemes diena

Aprīlī visā pasaulē tiek atzīmēta Zemes diena. Šajā laikā daudzās valstīs notiek pasākumi, kuru mērķis ir veicināt cilvēku izpratni un zināšanas par vidi. Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par vidi un klimatu saistītiem jautājumiem, Jersikas pamatskolas 6.klase 22.aprīlī rīkoja pasākumu ‘’Zemes diena’’.

Zīmējumu konkurss „Es mīlu savu zemi!”

Gatavojoties Zemes dienai, skolēni zīmēja zīmējumus un rakstīja pārdomas par vides problēmām. Skolēnu darbi tika izvietoti izstādē skolā. 9.klases skolniece Madara Čivča savu zīmējumu aizsūtīja uz Bērnu vides skolas un Dabas aizsardzības rīkoto konkursu un ieguva 1.vietu.

Ekoskolu ziemas forums Ulbrokā.

No 20. līdz 22.februārim Vides izglītības fonds kopā ar Ulbrokas vidusskolu un Stopiņu novada domes atbalstu īstenoja Ekoskolu ziemas forumu, kurā piedalījās ap 200 dalībnieki, no vairāk kā 40 izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. No Jersikas pamatskolas forumā piedalījās 4 Ekopadomes pārstāvji-8.klases skolēni Annija Lūse, Līga Kūka, Kaspars Vilnis Petrovskis un skolotāja Lilioza Silasproģe.

Pagodināšanas raksts

Skola piedalījās Līvānu novada rīkotajā konkursā "Topi skaistāks mans novads 2014" un ieguva 1.vietu sabiedrisko ēku grupā.

Ekoskolu globālās rīcības dienas Jersikā

No 3. līdz 9.novembrim Latvijā norisinājās Ekoskolu globālās Rīcības nedēļa. Ekoskolas ar dažādiem pasākumiem, akcijām, konkrētu rīcību apliecina savas rūpes par vidi un iedvesmo savus līdzcilvēkus rīkoties videi draudzīgi. Rīcības dienas pasaulē notiek divreiz gadā, un ik gadu tajās piedalās vairāk kā desmit miljoni skolēnu.

Ekopadomes sastāvs 2014./2015.mācību gadā
1. Annija Lūse 8.klases skolniece
2. Līga Kūka 8.klases skolniece
3. Sabīne Vilkāja 8.klases skolniece
4. Madara Čivča 9.klases skolniece
5. Emīls Vucens 9.klases skolnieks
6. Deniss Jefimovs 9.klases skolnieks
7. Kristiāna Ezerkalna 7.klases skolniece
8. Mairis Āboliņš 7.klases skolnieks
9. Raivis Lazdāns 7.klases skolnieks
10. Endija Viktorija Barkauska 6.klases skolniece
11. Sabīne Aleksandra Anfimova 6.klases skolniece
12. Līva Marija Barkauska 5.klases skolniece
13. Salvija Ilga Kučinska 5.klases skolniece
14. Inese Jaunušāne skolas direktore
15. Anna Greidāne skolotāja
16. Māris Skrimblis tehniskā personāla pārstāvis
17. Raimonds Tūmiņš skolēnu vecāku pārstāvis
18. Jānis Greidāns pašvaldības pārstāvis
19. Lilioza Silasproģe ekoskolas koordinatore
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.