Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Svarīgākie dokumenti
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi

Ekoskola

Eko
Vides kodekss

EKOPADOMES sastāvs 2013./2014. mācību gadā

Inese Jaunušāne skolas direktore
Lilioza Silasproģe skolotāja
Anna Greidāne skolotāja
Raimonds Tūmiņš vecāku pārstāvis
Māris Skrimblis tehniskā personāla pārstāvis
Jānis Greidāns pašvaldības pārstāvis
Endija Viktorija Barkauska 5.klases skolniece
Sabīne Aleksandra Anfimova 5.klases skolniece
Artis Lazdāns 6.klases skolnieks
Raivis Lazdāns 6.klases skolnieks
Annija Lūse 7.klases skolniece
Rainers Svencis 7.klases skolnieks
Madara Čivča 8.klases skolniece
Elvis Liepnieks 8.klases skolnieks
Viktorija Juste 9.klases skolniece
Mārīte Sauskāja 9.klases skolniece
Līga Baika 9.klases skolniece

KLIMATA PĀRMAIŅU NEDĒĻA

Klimata pārmaiņas un globālā sasilšana ir bieži dzirdēti vārdi. Klimata pārmaiņas jeb globālā sasilšana ir process, ko izraisa pieaugošais ogļskābās gāzes, kā arī citu piesārņojošo un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu līmenis atmosfērā. Šīs gāzes satur saules siltumu Zemes atmosfērā un līdz ar to notiek tās pastāvīga sasilšana. Klimats vienmēr ir mainījies arī dabisku cēloņu dēļ, tas turpina mainīties. Tomēr bīstamo klimata pārmaiņu galvenais rašanās cēlonis ir cilvēku saimnieciskās darbības kopums. Cilvēkiem ir jāuzņemas daļa atbildības, jāpadomā, ko mēs katrs varam darīt, lai šo procesu palēninātu, un jāmācās šīm pārmaiņā pakārtot savu ikdienu.

Zaļais karogs atkal plīvo pie skolas. 2012. gada 27. septembrī LU Lielajā aulā norisinājās 75 Latvijas izglītības iestāžu apbalvošana par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē, piešķirot tām starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Mūsu skola Zaļo karogu saņēma jau piekto reizi. Pēc balvas uz Rīgu devās skolas direktore Inese Jaunušāne u divi 8.klases skolēni Lauris Laganovskis un Renāts Rudzītis.

Pirms braukšanas Ekopadome izgatavoja simbolisku koku ar savu vēlējumu, lai Latvija kļūtu par zaļāko valsti Latvijā. Apbalvošanas pasākumā skolas parādīja atbalstu Latvijas kā zaļākās valsts vīzijai, “iestādot” iepriekš sagatavotu simbolisku koku ar savu vēstījumu zaļākai Latvijai. Ekoskolu “mežs” tika nogādāts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Programmas īstenotāji Latvijā, Vides izglītības fonds, 2011/2012. mācību gadā Ekoskolas iesaistīja gan Klimata kampaņā, kurā kopumā piedalījās 32 mācību iestādes, gan Klimata kalkulatora izmantošanā, un šajā vasarā Ekoskolu jaunieši tikās pirmajā Ekoskolu skolēnu forumā Tērvetē. Latvijā Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 120 skolas, apvienojot apmēram 20 000 skolēnu. Programma Latvijā darbojas jau astoņus gadus un tā ir kļuvusi par atpazīstamu ietvaru skolu aktivitātēm vides izglītībā. Programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.

Ekoskolu programma šobrīd ir populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolās. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs, iesaistot 6 miljonus skolēnu.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) dalīborganizācija. Ekoskolu programma ir viena no piecām FEE International globālajām programmām līdztekus Zilā karoga un Zaļās atslēgas ekosertifikācijas programmām, un Jauno vides reportieru un Izzini mežu vides izglītības programmām.

We want to live in clean and cared for environment. We wish Latvia to be green for ever. Pupils from each class made their own tree. We have a tradition to plant trees every year. We vote for green Latvia!
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.