Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Ekoskola
Svarīgākie dokumenti
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi

Mazpulki

Biedrības “Latvijas Mazpulki” konference „Laiks. Lauki. Labklājība.”

27.februārī, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, notika biedrības “Latvijas Mazpulki” konference „Laiks. Lauki. Labklājība.” 504. Jersikas pamatskolas mazpulku pārstāvēja 9. klases skolniece Līga Kūka un mazpulka vadītāja Ina Smelcere, kuras ar Līvānu novada Rožupes un Līvānu mazpulku delegātiem veiksmīgi aizvizināja Līvānu BJC sarūpētais transports.

7. oktobrī Līvānu BJC rīkoja mazpulku rudens darbu skati. Mūsu 504. Jersikas pamatskolas mazpulku pārstāvēja: Nadīna Boreiko projekts „Amarants”, Renārs Purviņš - ”Cūku pupas manā dārzā”, Raivis Tūmiņš - „Pirmie mazpulka darbi”, Emīls Silasproģis - „Manas pupas”, Ivars Arhipovs - „Kā var darbam vakarējam augļus saredzēt”, Kristiāna Ezerkalna - „Lilijas” un grupas projektu „Foto – vēstures liecinieks” prezentēja Raivis Lazdāns, Mairis Āboliņš.

Biedrībā „Latvijas mazpulki” Līvānu novadā ir: 504. Jersikas pamatskolas, 279. Līvānu un Rožupes pamatskolas mazpulks, uzņēmām ciemiņus Anspoku un Vārkavas mazpulkus. Svarīgākais pasākums mazpulkā ir rudens darbu skate jeb projektu forums. Šajās skatēs bērni un jaunieši prezentē individuālos un grupas projektus, kurus izstrādā no marta līdz pat septembrim. Prezentē savā novadu skatē un tad satiekas ar biedriem Latgales novada skatē. Par labi izstrādātu projektu mazpulcēns saņem sertifikātu. Līvānu novada skatē Jersikas mazpulcēni guva pieredzi projektu prezentācijā un saņēma pateicības par labi paveikto darbu. Pateicība vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus un palīdzēja projektu realizācijā.

1.februārī pamatskolā „Rīdze” norisinājās ikgadējā Latvijas Mazpulku biedru konference „Mazpulku labo darbu gads”.

Konferenci atklāja ar Izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes uzrunu. Tās turpinājumā Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne, Mazpulku brīvprātīgo koordinatore Lolita Hercoga un starptautisko projektu koordinators Āris Brencis prezentēja Mazpulku 2013.gada pārskatu – prezentācijas laikā mazpulku vadītāji un viesi varēja iegūt informāciju par galvenajiem Mazpulku finanšu avotiem un to izlietojumu, kā arī par galvenajām aktivitātēm 2013.gadā. Par pagājušā gada notikumiem Mazpulcēnu-trušmīļu skolā stāstīja LŠTAA priekšsēdētāja Ineta Fogele, aicinot sadarboties līdzīgā projektā arī 2014.gadā. Finanšu pārskatu prezentēja Mazpulku grāmatvede Aija Rusiņa.

Tai pašā laikā mazpulcēni kopā ar Mazpulku brīvprātīgajiem pārrunāja pagājušā gada aktualitātes savos mazpulkos un Latvijas Mazpulkos kopumā.

Konferencē par 2014.gada projektu iespējām Latvijas Mazpulkos stāstīja dažādu projektu ideju autori.

 • SIA „Pūres dārzkopības pētījumu centrs” pētniece Solvita Zeipiņa stāstīja par pētījumu projektu „Audzēsim Latvijas cūku pupas”, kura ietvaros mazpulcēni tiks rosināti pētīt savā un apkārtnes dārziņos augošās cūku pupas.
 • Par projektu iespējām mazpulcēna biznesa prasmju attīstībai stāstīja ilggadējā sadarbības partnera SIA „Baltijas Dārzeņi” un z/s „Ezerkauliņi” pārstāve Māra Lapiņa Buša. Latvijas Mazpulki un z/s „Ezerkauliņi” ir vienojušies, ka 2014.gadā Mazpulkos prioritāra būs pākšaugu audzēšana un to ražas pārdošana SIA „Baltijas Dārzeņi”.
 • Bez tam Latvijas Mazpulki šogad piedāvā jaunu projektu tēmu jauniešu valstiskuma stiprināšanai, kuri tiek veidoti sadarbībā ar Latvijas ģenerāļu klubu, Jaunsardzi un Latvijas Skautu un Gaidu centrālo organizāciju. Mazpulcēniem tiek piedāvāts veikt radošu un novadpētniecisku projektu par sava pagasta un novada cilvēkiem, kuri snieguši nozīmīgu devumu Latvijas neatkarības nodrošināšanai un valstiskuma stiprināšanai. Par šo projektu iespēju konferencē stāstīja admirālis Gaidis Andrejs Zeibots.
 • Ar sadarbības projektu iespēju iepazīstināja arī salīdzinošās dārzeņu audzēšanas pētniecības projektu iespēju „Mans dzīvais dārzs”.
 • Mazpulku atbalstītāja Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece Gunta Kalvāne mazpulcēnus aicināja piedalīties konkursā „Četras Sezonas” – konkursa nolikumu atradīsiet dokumentu sadaļā.
 • Par konkursu „Laiks Ziedonim” informēja Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece Ilze Kļava.
 • Par sadarbību ar SIA „Amazone” stāstīja Padures mazpulka vadītāja Vigra Leismane.
Projektu nolikumi atrodami Latvijas mazpulku mājas lapas dokumentu sadaļā.

 • Plus katra mazpulcēna individuālā tēma – tāds būs 2014. mazpulku projektu gads.

Pēc Mazpulku konferences dalībnieki pulcējās pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa, lai atzīmētu faktu, ka Mazpulki šogad svinēs savu 85 gadadienu. Kārlis Ulmanis ir Latvijas Mazpulku kustības aizsācējs Latvijā 1929.gadā. Savu jubileju Latvijas Mazpulki atzīmēs vairākās aktivitātēs šī gada garumā.

2010. gadā Latvijas mazpulku Goda nomināciju „AUGSIM” saņem 20 jaunieši, viņu vidū arī Jersikas mazpulka dalībnieks Guntis Lietaunieks. Šie jaunieši ar savu sabiedrisko darbību un projektu rezultātiem ir apliecinājuši gan darba prasmes, gan spēju uzņemties atbildību, gan pozitīvu attieksmi pret lauku attīstību Latvijā.

Guntis aktīvi mazpulkā darbojās no 1. klases. Mazpulka dienasgrāmatā sakārtoti pieci sertifikāti, kuri iegūti Latgales novada Rudens skatēs par kvalitatīvu projektu īstenošanu. Viņš Jersikas vārdu skandinājis Zilupē, Baltinava, Daugmalē, Kārsavā, Madonā, Staļģenē, Daugavpilī un Rīgā.

Guntim sudraba karotīti Jersikas pamatskolas izlaidumā pasniedz mazpulka vadītāja I. Smelcere.

Īsuma: Pirmās Latvijas brīvvalsts laika tagadēja Jersikas pagasta teritorija darbojās divi mazpulki
504. Jersikas pamatskolas
1006. Upenieku pamatskolas

1995. gada 1. jūnijā atjaunoja JERSIKAS PAMATSKOLAS MAZPULKU, kuram vēlāk arhīvos pievienoja pirmās Latvijas brīvvalsts reģistrācijas numuru 504.

Mazpulks aktīvi piedalās dauzās mazpulku aktivitātēs:
 • Biedrības konferencē Rīgā,
 • Sporta spēlēs,
 • Preiļu rajona mazpulku salidojumā,
 • Latgales novada Rudens skatēs,
 • Forumos, konkursos, u.c.
 • Aktivitātes notiek arī Jersikas pamatskolā.

Ardievas 2007. gada vasarai 1 foto - 2 foto

Zemkopības ministra konkursa ,,Kurp lēksi, zaķīti? - Uz kāpostiem, kaķīti!" 2006.gadā pasākums skolā.
Šoruden Preiļu rajona mazpulka Rudens skatē piedalījās:
Guntis Lietaunieks projekta nosauk. ,,Cūkkopība",Linda Smelcere - ,,Kartupeļu ienaidnieki",Raimonds Klaucāns - ,,Dzimtas koks".

Zemkopības ministra konkursā ,,Sarkans vīriņš, zaļa bārdiņa" piedalījās Dāvis un Mārīte Skrimbļi, kuri, noslēdzot līgumu ar z\s ,,Ezerkauliņi", apņēmās izaudzēt un realizēt 1000 kg burkānu. Mazpulcēni savu uzdevumu veca godam.

Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.