Sākums
Vēsture
Sasniegumi
Mazpulki
Ekoskola
Svarīgākie dokumenti
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi

Skolas tradīcijas


1.septembris - Zinību diena.
Ražas un ziedu izstādes.
Rudens pārgājieni un ekskursijas.
Miķeļdienas tirgus.
Skolotāju diena.
Lāčplēša diena.
Latvijas dzimšanas diena.
Svētrīts.
Ziemassvētku eglīte.
Valentīna diena.
Ūdens diena.
Lieldienas.
Projekti par Ekoskolas tēmām.
Putnu dienas.
Mātes diena.
Radošo darbu izstāde.
Pēdējais zvans.
Sporta un talkas dienas.
Izlaidums.

Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.