Mūsu skolas ģerbonis
. Jersikas pamatskola:
Skolas vēsture Vēsture
Mūsu tradīcijas Tradīcijas
Menu Sasniegumi
Menu Mazpulki
Menu Ekoskola

. Informācija:
Menu Līdzpārvalde
Menu Pasākumi
Menu Avīze

Menu Pagasta ziņas
Menu Fotogalerija
Menu Kontakti

. Derigas norades:
8 PVG
8 Google
8 Yandex
8 Inbox
8 Draugiem.lv
8 Delfi
8 Yahoo pasts
8 EuroparlTV

Jersikas pamatskolas ziņas
18. aprīlī Pie Jersikas pamatskolas strādāja 42 talcinieki, savākti 28 maisi atkritumu, sakopta teritorija Jersikā un ap mazo skolu. Aiz kadra palikuši steidzīgākie un tie, kas talkoja iepriekš! lasīt vairāk
18. aprīlī plkst. 10.00 aicinām visus audzēkņus, viņu vecākus, darbiniekus un pagasta iedzīvotājus uz Lielo sakopšanas talku Jersikas pagastā. Kopsim skolas apkārtni un pagasta teritoriju. Pulcēšanās Jersikas pamatskolā un pie pagasta ēkas.
14. aprīlī Jersikas pamatskolā ieradās 7 dažādi Lieldienu zaķi, kuri aicināja visus audzēkņus kopīgi spēlēt, skriet, ripināt, meklēt, zīmēt ...Katrai klasei bija jāizveido komanda un jāiziet noteikta maršruta trase, katrā pieturā veicot savu uzdevumu lasīt vairāk
2.aprīlī plkst.14.00 Jersikas pamatskolā vecāku kopsapulce. Paredzēta iepazīšanās ar Mazo skoliņu un aktuāla informācija par skolu un mācību gada noslēgumu. Aicinām vecākus tikties ar priekšmetu skolotājiem.
3. martā Jersikas pamatskolā pieņemšanai tiks nodota renovētā internāta māja. Tajā sev jaunu mājvietu atradīs sākumskolas skolēni un sagatavošanas grupa. Vecāko klašu skolēni tur apgūs mājturības un tehnoloģiju priekšmetu, kā arī vizuālo mākslu. Trešajā stāvā paredzēts izmitināt vairākus skolēnus, kuriem piedāvās nedēļas naktsmītni ..... lasīt vairāk
27. februārī 7.-9.klašu skolēni pulcējās ģeogrāfijas kabinetā uz konkursu. Šogad ģeogrāfijas konkursa jautājumi bija saistīti ar Jersikas pagastu, Preiļu rajonu, Latgali un Latviju. Skolēni rādīja savu prasmi kontūru zīmēšanā. ..... lasīt vairāk
Šogad pirmo gadu mūsu skolāno 23.februāra- 27. februārim sākumskolas skolēni varēja sacensties rādot savas prasmes latviešu valodā. Pirmdiena sākās ar konkursu ”Rakstu glīti un kārtīgi”. Otrdien sākumskolas klasēs visi rakstīja pārbaudes darbus, pēc rezultātu apkopošanas no katras klases tika izvirzīti skolēni uz skolas latviešu valodas olimpiādi. Trešdien bērni varēja ilustrēt savas mīļākās pasakas un tautasdziesmas. ..... lasīt vairāk
13. februārī mūsu skolā svinējām Valentīndienu. Šogad pasākuma organizatori, Jānis Jaunušāns, Linda Rudzīte un skolotāja Olga, nolēma piedāvāt iespēju iesaistīties aizraujošā spēlē „Saderīgākais pāris”. Šai spēlei varēja pieteikties 5.- 9. klašu skolēni. Uz spēli pieteicās 16 skolēni.
Pasākuma vadītāji bija ļoti atraktīvi, jo skatītājiem nebija laika garlaicībai. Bija jāveic dažādi uzdevumi – jāraksta īsziņa savai simpātijai, jāpagatavo sirsniņa un dāvana, jāzīmē un arī jāpārģērbjas. Uzdevumi bija interesanti un saistoši skolēniem. ..... lasīt vairāk
4. februārī sākumskolas skolotāja Mārīte Ondzule sadarbībā ar Pepiju Garzeķi(D.Boreiko-6.kl.) un Anniku(L.Rudzīti -7.kl.) organizēja konkursu „Mazie talantiņi”, kurš mūsu skolā ir viens no tradicionāliem pasākumiem. No katras klases tika aicināti piedalīties visi skolēni, bet īpaši tie, kuri nav piedalījušies iepriekšējos gados ..... lasīt vairāk
No 21.janvāra līdz 28. janvārim skolas bibliotekāres organizēja krustvārdu mīklu maratonu 1.- 4.klasei. Katru dienu skolēniem tika iedota kāda cita mīkla. Apkopojot punktus, noskaidrojās labākie un čaklākie mīklu risinātāji 1.-2.klašu grupā un 3.- 4.klašu grupā ..... lasīt vairāk
No 19.-23. janvārim notika matemātikas nedēļa 5.-9.klasei. Visiem skolēniem piedāvāja iespēju sastādīt savu matemātisku krustvārdu mīklu, kas būtu iekļauta vienā no olimpiādes uzdevumiem. Jāizsaka pateicība 9.klases skolniecei Solvitai Plociņai, jo viņa bija vienīgā, kas šo iespēju izmantoja ..... lasīt vairāk
Pirmsskolas un sākumskolas kopējā uzvedumā, ņemot vērā, ka klimats kļuvis siltāks, Ziemassvētkos nav sniega un pat lāči neguļ, Jersikas skolēni sarunājās ar dzīvniekiem un lūdza viņiem palīdzību. Kā zinām, ka Ziemassvētkos vajag tikai ļoti vēlēties un tad vēlējums piepildīsies, un notika brīnums –ieradās sniegpārsliņas, apkārt kļuva balts. Nu bij īsti Ziemassvētki - cepa piparkūkas, priecājās un saņēma dāvanas..... lasīt vairāk
Svētbrīdi ar svecītēm un gaišām domām ievadīja devītās klases skolēni; Madara Alberinga, Sanita Ivanova, Mārīte Skrimble, Solvita Plociņa, Solveiga Rimša, Jānis Jaunušāns, Jugis Vucins, Ruslans Rakusovs, Viktors Anfimovs, Laimonis Lasmanis un audzinātāja Ilona Karpenko - tā irJersikas pamatskolas tradīcija. Skanēja Ziemassvētku dziesmas un dzeja.... lasīt vairāk
Adventes laiks ir īpašs gaidīšanas laiks. Ar šo klusuma, pārdomu un pazemības laiku kristīgā Baznīca atzīmē laika posmu no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem – Kristus dzimšanas svētkiem. Lai īpaši pieminētu, ka Kristus atnākšanas brīnums tuvojas, katru nedēļu Adventes vainagā tiek aizdegta viena svecīte. ... lasīt vairāk
No 8. līdz 17.decembrim risinājās bibliotēkas organizētais konkurss „Saceri Ziemassvētku pasaku”. Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus lasīt literatūru, veicināt radošumu un iztēli, attīstīt un izkopt svētku gaidīšanas prieku. Darbs bija jānoformē uz lapas, klāt pievienojot zīmējumu.
Tika iesniegti vairāki darbi, taču visčaklākie bija skolēni no 2.klases. Vislabākā stāsta autore šogad mums ir Kate Katrīna Vucena, kura balvā saņēma pasaku grāmatu ... lasīt vairāk
26. novembrī noslēgusies ceļojumu un pārgājienu aprakstu konkursa „Iepazīsti Latviju un pasauli” darbu skate, kurā piedalījās 18 rajona izglītības iestādes, iesniegti 47apraksti. ... lasīt vairāk
20.novembrī notika novada stāstnieku konkurss„Teci, teci, valodiņa”, kuru rīkoja VJIC, sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, nemateriālās kultūras pārmantošanas biedrību „Mantinieki”, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatoriem un citiem labvēļiem ... lasīt vairāk
17.novembrī Jersikas KN tika svinēta Latvijas 90. proklamēšanas gadadiena. Pasākumu ievadīja Jersikas pagasta padomes priekšsēdētājas Maijas Spūles uzruna. Kopīgi tika nodziedāta arī Latvijas himna. Turpinājumā skanēja pagasta pašdarbnieku koncerts, kas bija iestudēts senlatviešu stilā. ... lasīt vairāk
No 3. līdz 13.novembrim bibliotekāres organizēja skolēniem dzejas konkursu. Bija iespēja sacerēt dzejoli savai skolai. Šos dzejoļus, kas bija veltīti Latvijas Republikas 90.gadadienai, vēlāk lasījām skolā izvietotajā noformējumā, kā arī veido skolas muzeja vēsturi. ... lasīt vairāk
No 11.novembra Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrā bija skatāma Latvijas Republikas 90.gadadienai veltīta izstāde „Es Latvijai”. ... lasīt vairāk
10. novembrī Martiņdiena Jersikā. ... lasīt vairāk
24. oktobra vakarā mūsu skolā notika nakts trases pasākums 5.-9.klasei, kuru organizēja 9.klases skolēni kopā ar savu audzinātāju Ilonu Karpenko un skolotāju Olgu Vucenlazdāni. ... lasīt vairāk
4. oktobris ir starptautiskā Dzīvnieku aizsardzības diena. Daudziem no mums mājās ir kāds mīļš mājdzīvnieks, kuru gribējām parādīt arī citiem, tāpēc oktobra sākumā izveidojām stendu ar dzīvnieku fotogrāfijām ... lasīt vairāk
3.oktobrī, atzīmējot skolotāju dienu, Jersikas pamatskolas 9.klases skolēni bija iejutušies skolotāju lomās ... lasīt vairāk
25.oktobrī 504. Jersikas pamatskolas mazpulks piedalījās Latgales mazpulku projektu forumā Daugavpils BJC „Jaunība”. Latgali pārstāvēja 36 mazpulki un mēs bijām vieni no tiem. ... lasīt vairāk
17.oktobrī norisinājās sacensības tautas bumbas spēlētājiem un futbolistiem. Tautas bumbas sacensībās piedalījās 1. -4. klašu komandas un futbolā 5.- 9. klašu jauktās komandas ... lasīt vairāk
8.oktobrī skolā notika angļu valodas olimpiāde, kurā tika aicināti piedalīties 6.-9. klases skolēni. Pieteicās 15 skolēni, kuri gribēja pārbaudīt savas prasmes lasīšanā, auditēšanā un valodas lietošanā.... lasīt vairāk
2.oktobrī 1., 2. klase devās ceļojumā uz Preiļu rajona Upmalas pagasta Sprīdīšu meža taku, kur laipni sagaidīja meža īpašnieki un takas veidotāji Valentīna un Eduards Valaiņi ... lasīt vairāk
koka meistars Septembra nogalē 5.klase devās pārgājienā uz Jersikas pagasta „Strodiem” pie Alberta Čepes. ... lasīt vairāk
Čību diena 30.septembrī ierasto skolas ikdienu uzjautrināja čības. ... lasīt vairāk
Karoga pacelšana No 22. līdz 26.septembrim mūsu skolā notika dažādas Drošības nedēļas aktivitātes ... lasīt vairāk
Karoga pacelšana Piektdien, 26.septembrī pirmo reizi Jersikas pamatskolas vēsturē tika pacelts Vides ministrijas piešķirtais Ekoskolas Zaļais karogs ... lasīt vairāk
Jersikas mazpulks 26.septembrī Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrā norisinājās rajona mazpulku projektu skate. 504. Jersikas pamatskolas mazpulku pārstāvēja pieci mazpulcēni ... lasīt vairāk
24.septembrī Vides ministrs Raimonds Vējonis svinīgi pasniedza Zaļo karogu Jersikas pamatskolas ekopadomes koordinatorei Liliozai Silasproģei par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. ... lasīt vairāk
19. septembrī Preiļu rajona bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centrā norisinājās konkurss „Spice” 1996. un 1997.gadā dzimušiem zēniem. ... lasīt vairāk
15. septembrī Jersikas pamatskolā skolēni veidoja ziedu un sēņu izstādi „Latvijai 90”. Ziedu paklāja darināšana ir viena no mūsu skolas tradīcijām, kuru turpinām izkopt gadu no gada. Šogad izvēlējāmies veidot Latvijas novadu karti, īpaši iezīmējot Jersikas pagastu. Katra klase iezīmēja izvēlētos novadus atšķirīgās krāsās. ... lasīt vairāk
Talka 13.septembrī visā Latvijā tika rīkota Lielā talkas diena„Par tīru un zaļu valsti. Dāvana Latvijai 90.gadadienā". Jersikas pamatskolas teritoriju sakopt bija ieradušies 43 talcinieki, tai skaitā 12 skolēni. ... lasīt vairāk

11.septembrī Jersikas pamatskolas skolnieces Līga Kūka (2.kl.)un Linda Rudzīte(7.kl.) piedalījās Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centra rīkotajā skatuves runas konkursā „Zelta sietiņš”. ... lasīt vairāk

4. un 5. septembrī Līvānu 1.vidusskolas jaunajā stadionā norisinājās sacensības vieglatlētikā. No mūsu skolas sacensībās, trenera Arvīda Matuseviča vadībā, piedalījas vairākās sportistes. ... lasīt vairāk

Zinību dienā, 1.septembrī, Jersikas pamatskolas durvis ar prieku vēra tās esošie skolnieki, pirmklasnieki , jaunie skolnieki un viņu vecāki, kā arī jaunie skolotāji. Pedagogi ar sirsnību sagaidīja katru izglītojamo. Skolas klusumu, kas bija vasaras garajos mēnešos , atkal piepildīja jautra bērnu čala. ... lasīt vairāk
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains