Mūsu skolas ģerbonis
. Jersikas pamatskola:
Skolas vēsture Vēsture
Mūsu tradīcijas Tradīcijas
Menu Sasniegumi
Menu Mazpulki
Menu Ekoskola

. Informācija:
Menu Līdzpārvalde
Menu Pasākumi

Menu Fotogalerija
Menu Kontakti
Menu Arhivs

. Mācību darbs:

Menu Konsultāciju 000grafiks
Menu Stundu saraksts
Menu Valsts pārbaudes 000darbi

. Derigas norades:
8 Līvānu novads
8 PVG
8 Mazpulki
8 SMS ar TELE2
8 Google
8 Yandex
8 Inbox
8 Draugiem.lv
8 Delfi
8 Yahoo pasts
8 EuroparlTV
8 Interneta ātrums

Jersikas pamatskolas ziņas
Arhīvi
Šā gada 12. martā plkst. 15.00 notiks Jersikas psk. audzēkņu vecāku kopsapulce.Dienas kārtībā:

1. Informācija par Jersikas psk. budžetu 2010. gadam.
2. Informācija par mācību un audzināšanas darbu.
3. Līvānu novada Sociālā dienesta darbinieku informācija par sociālo palīdzību ģimenēm.

26. februārī Līvānos notika novada angļu valodas olimpiāde. 6. klases skolēni LAURA ONCKULE un ARTIS ALBERINGS ieguva 1. un 2. vietu. Apsveicam!!!
No 15. – 19. februārim sākumskolas skolotājas organizēja latviešu valodas nedēļu, kuras mērķis bija piedāvāt skolēniem iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes latviešu valodā, attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par grāmatām. ... lasīt vairāk
6.klases skolniece Laura Onckule piedalījās konkursā „Cielavas gudrības”. Viņa iesniedza atbildes uz jautājumiem par Austrāliju un Okeāniju. ... lasīt vairāk
2010.gada 12.februārī Jesrsikas pamatskolā notika Valentīndienas pasākums 1-4 klasei. Šajā pasākumā tika spēlētas dažādas spēles- dalībnieki minēja mīklas, tika veidotas dažādas dāvanas sev tuvam cilvēkam un dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Pasākuma gaitā žūrija vērtēja dalībniekus. Žūrijas sastāvā ietilpa: Olga Vucenlazdāne, Linda Rudzīte un Sanita Bernāne. Konkursa beigās noslaidrojām"Labsirdīgāko puisi"(Emīls Vucins 4.kl) un "Mīļāko meiteni" (Ieva Terēze Labinska 3.kl.)
10. februāri - 9. klases skolniece Elīna Vorobjova piedalījas novada vēstures olimpiādē Preilos un ieguva 2. vietu. Apsveicam!
2. februārī sākumskolas skolēni savā skoliņā veidoja sveču izstādi ... lasīt vairāk
Matemātika ir zinātne, bez kuras neiztikt ikdienā. Paldies visiem, kuri aktīvi piedalījās un atbalstīja matemātikas nedēļas norisi. Paldies matemātikas skolotājiem- Lienei Surguntei, Broņislavai Škaparei, Mārītei Ondzulei, Antonam Bogačovam. ... lasīt vairāk
Valsts svētku pasākums Jersikas pagasta TN 2009.g. 17.novembrī ... lasīt vairāk
Lāčplēša dienas lāpu gājiens 2009.g. 11.novembrī ... lasīt vairāk
Absolventu salidojuma bildes ... lasīt vairāk
24.OKTOBRĪ
LĪVĀNU NOVADA JERSIKAS PAMATSKOLĀ NOTIKA SKOLAS ABSOLVENTU SALIDOJUMS

Sporta dienas bildes. ... lasīt vairāk
Skolotāju dienas bildes. ... lasīt vairāk
Miķeļdienas bildes. ... lasīt vairāk

Cienījamie vecāki un skolēni!

Aicinām uz Zinību dienu Jersikas pamatskolā 1. septembrī plkst. 1000.

Skolas administrācija
1. septembra bildes. ... lasīt vairāk
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains