Mūsu skolas ģerbonis
. Jersikas pamatskola:
Skolas vēsture Vēsture
Mūsu tradīcijas Tradīcijas
Menu Sasniegumi
Menu Mazpulki
Menu Ekoskola

. Informācija:
Menu Līdzpārvalde
Menu Pasākumi

Menu Fotogalerija
Menu Kontakti
Menu Arhivs

. Mācību darbs:

Menu Konsultāciju 000grafiks
Menu Stundu saraksts
Menu Valsts pārbaudes 000darbi

. Derigas norades:
8 Līvānu novads
8 PVG
8 Mazpulki
8 SMS ar TELE2
8 Google
8 Yandex
8 Inbox
8 Draugiem.lv
8 Delfi
8 Yahoo pasts
8 EuroparlTV
8 Interneta ātrums

Jersikas pamatskolas ziņas

Arhīvi

"Zvaigžņu klase", 1. kārta, 7. klase
"Zvaigžņu klase", 2. kārta, 7. klase
"Zvaigžņu klase", 1. kārta, 5. klase
"Zvaigžņu klase", 2. kārta, 5. klase
Gaišus Ziemassvētkus Jūsu mājās!
Vārdi, sacīti no sirds,
Lai iedvesmo un silda,
Sapņi, lai par īstenību kļūst,
Piepildot mūsu cerības un ilgas.

Labiem solījumiem un darbiem piepildītu Jauno, 2011. gadu!

Sveicam mūsu skolēnus, viņu vecākus, skolas pedagogus un darbiniekus ( esošos un bijušos), skolas absolventus un visus, visus skolas labvēļus. Jersikas pamatskolas kolektīva vārdā –

skolas direktore Inese Jaunušāne

2010. gada decembrī

Topi skaistāks, mans novads Latvijas valsts proklamēšanas svinībās Līvānu novadā mūsu skolas direktorei Inesei Jaunušānei pasniedza konkursa „ Topi skaistāks, mans novads!” 2010. gada laureāta balvu.
Savā uzrunā direktore pateicās visiem skolas tehniskajiem darbiniekiem, kuri daudzus gadus strādājuši pie skolas apkārtnes labiekārtošanas ( ilggadējam skolas saimn. daļas vadītājam Arvīdam Matusevičam, skolas dārzniecei Intai Jankovskai), Skolotāju kolektīvam un visiem, kuri šovasar piedalījās apkārtnes sakopšanā. Mūsu skolas apkārtne ir ilggadīga un mērķtiecīga darba rezultāts, kas ir svarīgs faktors jaunatnes estētiskajā audzināšanā.

Lāčplēša diena 18. novembrī vēl viena skolas tradīcija piedalīties Jersikas pagasta rīkotajā koncertā pagasta Kultūras namā.

... lasit vairāk

Pārgajens Lāčplēša dienā Jersikas pamatskolā ir tradīcija rīkot lāpu gājienu no skolas līdz nacionālo partizāņu piemineklim.

... lasit vairāk

Helovīns Rudens brīvdienās skolēni neskuma, bet kopā ar lietišķās mākslas pulciņa skolotāju Evitu Kleinu piedalījās helovīnu tusiņā.

... lasit vairāk

Trešo gadu mūsu skolai ZAĻAIS KAROGS. Paldies par darbu mūsu skolas ekopadomei un tās vadītājai skolotājai Liliozai Silasproģei. ... lasit vairāk
Skolotāju diena-ir viena no skolas tradīcijām. Šinī dienā skolotājiem ir svētki. ... lasit vairāk
Sveicu Jersikas pamatskolas skolotājus, skolēnus, skolēnu vecākus un visus skolu darbiniekus ar jaunā mācību gada iesākšanos! ... lasit vairāk
Zinību diena
Jersikas pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00

Kursēs skolas autobuss
1. reiss Līvāni –Sergunta 7.50
2. reiss Līvāni –Jersika 9.00
Skolēnus un vecākus aicina uz svētkiem un pēc svinīgās līnijas uz apspriedi klasēs.

Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains