Mūsu skolas ģerbonis
. Jersikas pamatskola:
Skolas vēsture Vēsture
Mūsu tradīcijas Tradīcijas
Menu Sasniegumi
Menu Mazpulki
Menu Ekoskola

. Informācija:
Menu Līdzpārvalde
Menu Pasākumi

Menu Fotogalerija
Menu Kontakti
Menu Arhivs

. Mācību darbs:

Menu Konsultāciju 000grafiks
Menu Stundu saraksts
Menu Valsts pārbaudes 000darbi

Menu Progammešana

. Derigas norades:
8 Līvānu novads
8 PVG
8 Mazpulki
8 SMS ar TELE2
8 Google
8 Yandex
8 Inbox
8 Draugiem.lv
8 Delfi
8 Yahoo pasts
8 EuroparlTV
8 Interneta ātrums

Jersikas pamatskolas ziņas

Arhīvi - Cik pulkstenis?

Šī gada 9. jūnijā plkst.18.00

Jersikas TN Jersikas pamatskolas 9. klases absolventu izlaidums.

Aicinām uz Jersikas pamatskolu

2012./2013.m.g.

Piedāvājam:

& nelielu skolēnu skaitu klasēs;
& pirmsskolas obligāto sagatavošanu skolai no 5. gadu vecuma;
& individuālu pieeju;
& padzilinātu angļu valodas apguvi;
& sākumskolas klasēm otro mācību grāmatu komplektu;
& siltas pusdienas un launagu;
& renovētas telpas;
& internātu;
& sakoptu vidi;
& jaunu sporta zāli ar nodrošinātu inventāru;
& interešu izglītību;
& ir skolas autobuss.
Tālr. 65307196, 29506288

31. maijā Pēdējā skolas diena.

30. maijs - sporta diena. Jau no agra rīta skolēni ar makšķerēm pulcējās pie skolas, jo galvenās sacensības bija paredzētas makšķerēšanā un riteņbraukšanā.
18. maijā 1.klases skolēni ieskandināja pēdējo zvanu 9. klases audzēkņiem. Zālē sapulcējās visi skolēni, skolotāji un skolas darbinieki. Katras klases skolēni bija sagatavojuši interesantus apsveikumus .1. klase ieradās kā dejotāji no „ Dzintariņa”.
Skan pēdējais zvans
Viss man ir dots,
pašam jāizšķir,
ko sevī atstāt par akmeņiem,
ko vērst par
dārgumiem.

(Ojārs Vācietis)
Pēdējais zvans 9.klasei
skanēs 18. maijā plkst.12.30
11.maijā Jersikas pamatskolā notika māmiņām un vecmāmiņām veltīts svētku koncerts. Pasākumu vadīja 6.klases skolnieces Kitija Vilcāne un Madara Čivča. Koncertā piedalījās skolas audzēkņi, sākot no pirmsskolas grupiņas un beidzot ar 9.klases skolēniem. Skolēni dejoja, dziedāja, skaitīja dzejoļus māmiņām.
27-29 aprīlī mūsu skolas komanda „Zaļdari” un skolotāja Anna Greidāne devās ekskursijā uz Tallinu un Helsinkiem. Tallinā mēs apmeklējām zinātnisko centru „Ahaa”, kur varējām vērot saldējuma gatavošanas ierīces un nogaršot saldējumu, kas gatavots pēc senajām receptēm. Centrā varējām pārbaudīt savu reakciju dažādās spēlēs, vārējām paši radīt kāpas un tornado, izmēģināt veiksmi spoguļu labirintā, vērot nekoptas meža ainas, bet visinteresantākais – noskatīties un izbaudīt 4D kino -„Ceļojumu uz zemes centru” un „Auto braukšanu”.
Lielās talkas ietvaros 21.aprīlī plkst.9.30 pie Jersikas pamatskolas pulcējās talcinieki. Plkst. 10.00 viena grupa devās sakopt Daugavas krasta posmu, otra - sagrābt lapas liepu alejā un izcirst krūmus grāvī, trešā grupa vāca atkritumus pie autobusu pieturām un gar šosejas malu, ceturtā grupa sakopa Daugavas ielu.
14. aprīlī 5.klases skolniece Ieva Terēze Labinska tika uzaicināta uz dabas muzeju Rīgā, lai piedalītos konkursa „Cielavas gudrības” pusfinālā.
13. aprīlī Mazajā skoliņā pēkšņi ielidoja „savāds putns”, kurš kā detektīvs meklēja no ligzdas pazudušos krustknābju putnēnus. Tie visi bija satupušies pie sienas. 1.-4. klašu skolēniem vajadzēja palīdzēt tos noķert ar bumbiņu.
No 3.-5.aprīlim notika projektu dienas, kurās skolēni izstrādāja un prezentēja savus projektus. Visas projektu tēmas bija saistītas ar vides izpēti, jo mēs darbojamies ekoskolu programmā.
Rakstniecības un mūzikas muzejs izsludinājis konkursu „Valodas svinēšana”. Konkursā piedalās 5. klases skolniece Kate Katrīna Vucena.

Lasiet un balsojiet par Kates darbu: rmm.lv

2012. gada 29.martā noslēdzies Latgales dzejniecei Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu 7.jaunrades konkurss.

III pakāpes diplomu, Rēzeknes augstskolas atzinības rakstu un Aglonas pagasta pateicības rakstu saņēma 9.klases skolniece Tekla Marija Labinska.

Atzinību un Rēzeknes augstskolas atzinības rakstu saņēma 5.klases skolniece Ieva Terēze Labinska.

Atzinību saņēma 8.klases skolniece Aiva Lazdāne.

Pateicības saņēma:
5.klases skolniece Kate Katrīna Vuvena,
7.klases skolniece Džeina Pūtele,
8.klases skolniece Laura Onckule,
9.klases skolniece Linda Smelcere.
Novēlam veiksmi turpmākajos konkursos!

Šajā mācību gadā Jersikas pamatskolas komanda „Zaļdari” iesaistījās konkursā „Caur izpratni – aktīvai rīcībai”, ko organizēja biedrība „Latvijas Zaļā Josta’’ Konkursa mērķis – uzvedināt skolēnus atklāt to, ka ar savu uzvedību, izvēloties un mudinot citus ikdienā, esot skolā, taupīt resursus, katrs var būt noderīgs klimata izmaiņu cēloņu samazināšanai un reizē arī ekonomēt savus līdzekļus.

Apsveicam
Daugavpils atklātās olimpiādes latviešu valodā uzvarētāju!

Anna Franciska Labinska - II. vieta (sk. Ilona Karpenko)
.....

Apsveicam
novada olimpiāžu uzvarētājus!

1. Linda Smelcere - III. vieta (latviešu val. un literatūra)(sk. Ilona Karpenko)
2. Tekla Marija Labinska - atzinība (latviešu val. un literatūra)(sk. Ilona Karpenko)
3. Ieva Terēze Labinska - II. vieta (matemātika)(sk. Marīte Ondzule)
4. Anna Franciska Labinska - III. vieta (matemātika)(sk. Venerande Spriņģe)
4. Artis Alberings - atzinība (matemātika)(sk. Venerande Spriņģe)
.....
21. februārī skolā viesojās Līvānu bērnu folkloras kopa „Ceiruleits” Annas Kārkles vadībā. Skolas pagalmā pie ugunskura pulcējās maskās tērpušies Meteņu dienas svinību dalībnieki.
17.februārī četri zēni un četras meitenes cīnījās par titulu Valentīns un Valentīna iegūšanu.
Šodien uz otrā posma sacensībām Jersikas pamatskolā ieradušies 87 dalībnieki no Jēkabpils 3. vidusskolas, Ābeļu pamatskolas, Rožupes pamatskolas, Jersikas pamatskolas un Līvānu sporta skolas.
„Kas var zvaigznes izskaitīt…” Ar šādu nosaukumu 10. februārī notika pasākums 5.-9. klašu skolēniem, kurā audzēkņi ieguva labāku izpratni par Visumu, astroloģiju un astronomiju.
Lai ir kā pārsla
Katra balta doma,
Kas debess atsūtīta,
Neizkūst!
Lai kļūstam mēs
Kā saules pilnas jomas,
Kur katra sirds
Sev dzintargraudu gūst! (K. Apškrūma.)

Kopā ar Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieci, izglītības pārvaldes vadītāju Aiju Usāni un skolas direktori Inesi Jaunušāni

Pateicības par izcilām, teicamām un labām sekmēm mācībās saņēma:

1. klaseRaivis Tūmiņš, Evita Tentere, Renārs Purviņš, Laura Jurkeviča, Ivars Arhipovs, Kiktija Mališeva, Ieva Purmale, Liāna Jukša, Aleksa Fomina, Emīls Silasproģis, Jānis Labinskis, Ilmārs Kaļiņins, Viktors Afanasjevs, Viktorija Vidžupa
2. klaseKristīne Tentere, Jūlija Sproģe, Armands Kapustenoks, Vladislavs Afanasjevs, Armands Onckulis, Margarita Gerbena, Amanda Katkova
3. klaseVladislavs Afanasjevs, Donats Mārtiņš Labinskis, Artūrs Alberings, Matīss Laganovskis, Valērijs Afanasjevs, Jegors Gerasimovs
4. klaseArtis Lazdāns, Daniels Katkovs
5. klaseIeva Terēze Labinska, Annija Lūse, Sarmīte Pudāne, Kate Katrīna Vucina, Vladimirs Afanasjevs, Līga Kūka, Sandris Romulāns
6. klaseDeniss Jefimovs, Kitija Vilcāne, Madara Čivča, Laura Ivanova
7. klaseAnna Franciska Labinska, Mārīte Sauskāja
8. klaseArtis Alberings, Laura Onckule
9. klaseEdgars Veteris, Dairis Strupais, Linda Smelcere, Tekla Marija Labinska, Dinija Boreiko
Lai piepildās Ziemassvētku sapnis un Jaunais gads atnāk ar gaišām domām, labiem darbiem, cerību, ticību un mīlestību!

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU!

Ziemas brīvdienas ir no 27. decembra līdz 6. janvārim. Skolā jābūt 9.janvārī.

Ziemassvētku pasākumi

16.decembrī plkst. 1200 pirmsskolas un 1.-4. klašu skolēnus Ziemassvētku vecītis aicina uz eglīti Jersikas pagasta Tautas namā!

23.decembrū 900 Jersikas pamatskolā:

Svētrīts
Liecību izsniegšana
Ziemassvētku ieskaņas klasēs.

2.decembrīis Preiļos. Tikšanās ar žurnālistu, producentu un TV raidījuma „Zveja” vadītāju Edgaru Zveju.
24. novembrī Jersikas pamatskolā notika aerobikas diena. Tika atskaņotas Raimonda Paula dziesmas. Viesos bija ieradušies Laima Vaikule un pats Raimonds Pauls. Sākumskolas konkurencē visradošākie bija 1. klase. Dziesmu izvēle bija dažāda kā ,piemēram, „Par pēdējo lapu”, „ Anniņa vanniņā”, „Mēs jau sen to bijām gaidījuši’’ u.c.
16.novembrī plkst. 1700 Jersikas Tautas namā

notiks Latvijas valsts gadadienai veltīts pasākums.

Koncertā piedalās Jersikas novada pašdarbnieki , Jersikas pamatskolas skolēni un skolotāji.

Skolēnu vecāki tiek laipni aicināti apmeklēt šo pasākumu.

Kursēs autobuss. No Līvāniem plkst. 1600, no Serguntas plkst. 1630.

11.novembrī skolā notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums un lāpu gājiens. Skolas zālē ar klusuma brīdi pieminējām latviešu karavīrus, kuri gājuši bojā , cīnoties par savu zemi, valsti dažādos laikos un karos, bet skolas direktore Inese Jaunušāne uzsvēra armijas nozīmi gan tālajos Brīvības cīņu gados, gan mūsdienās.
9.novembrī Līvānos notika konkurss „Jaunais Lāčplēsi saturies.”
Piektdien, 28. oktobrī Mežaparka estrādes telpās notika Latvijas skolu jaunatnes konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” noslēguma pasākums, kura laikā apbalvoja konkursa laureātus. Šogad pirmo vietu konkursa 5.-9. klašu grupā ieguva mūsu skolas 8.klase. Apsveicam.
Rīgas latviešu biedrības Atzinības rakstu nominācijā „Radošums” saņēma Jersikas pamatskolas 6. klases skolniece Madara Seile.
Jersikas pamatskola jau ceturto gadu pec kartas iegust Zalo Karogu
7.oktobrī skolā dzirkstīja jaunība. Desmit jauni skolotāji veica iespējamo misiju - "pārņēma" skolu savās rokās.
30. septembrī visā valstī notika Olimpiskā diena. Arī Jersikas pamatskolā visi cītīgi vingroja.
Pirms Miķeļiem sākumskolas klasēs valdīja liela rosība. Skolēni lielos grozos nesa uz skolu dažādus dārzeņus, lai tos pārvērstu fantastiskās būtnēs.
30. septembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā 62 Latvijas izglītības iestādes par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēma starptautisko Ekoskolas Zaļā karoga balvu, arī Jersikas pamatskola.
16. septembrī Rudzātos notika izglītības darbinieku sporta svētki.
10. septembrī Latvijas Nacionālajā teātrī notika Latvijas Nacionālais lasīšanas kongress bērniem.
No mūsu skolas šajā kongresā piedalījās 3.klases skolnieks Matīss Laganovskis. Viņš piedalījās daiļrunas konkursā ar M. Zālītes dzejoli „Kuram ir visskaistākās ūsas” un ieguva atzinību. Apsveicam!
Jersikas pamatskola par darbu Ekoskolu programmā jau ceturto gadu pēc kārtas saņem Zaļo karogu ...lasīt vairāk
Rudens iekrāso ne tikai koku lapas zeltainos un sārtos toņos, bet arī dārzos ziedus pasakainās krāsās. Lai vienkopus varētu apskatīt ziedu krāsu daudzveidību, šogad ziedus sakārtojām vecajā laivā.
2011. gada 9. septembrī plkst. 14 00
skolēnu vecāku kopsapulce
Jersikas pamatskolā
1. septembris Jersikas pamatskolā.
Aicinām uz Jersikas pamatskolu

2011./2012.m.g.

Piedāvājam:

& nelielu skolēnu skaitu klasēs;
& pirmsskolas obligāto sagatavošanu skolai no 5. gadu vecuma;
& individuālu pieeju;
& padzilinātu angļu valodas apguvi;
& sākumskolas klasēm otro mācību grāmatu komplektu;
& siltas pusdienas un launagu;
& renovētas telpas;
& internātu;
& sakoptu vidi;
& jaunu sporta zāli ar nodrošinātu inventāru;
& interešu izglītību;
& ir skolas autobuss.
Tālr. 65307196, 29506288
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains