Mūsu skolas ģerbonis
. Jersikas pamatskola:
Skolas vēsture Vēsture
Mūsu tradīcijas Tradīcijas
Menu Sasniegumi
Menu Mazpulki
Menu Ekoskola

. Informācija:
Menu Līdzpārvalde
Menu Pasākumi
Menu Sorosa fonds - Latvija

Menu Fotogalerija
Menu Kontakti
Menu Arhivs

Menu Svarīgākie dokumenti

. Mācību darbs:

Menu Konsultāciju 000grafiks
Menu Stundu saraksts
Menu Fak. nodarbību saraksts
Menu Valsts pārbaudes 000darbi
Menu Interešu izglītības nodarbību saraksts
Menu Jersikas pamatskolas pedagogi

Menu Progammēšana

. Derigas norades:
8 E-KLASE
8 Līvānu novads
8 PVG
8 Mazpulki
8 SMS ar TELE2
8 Google
8 LIVE.COM
8 Inbox
8 Draugiem.lv
8 Delfi
8 Yahoo pasts
8 EuroparlTV
8 Interneta ātrums

Jersikas pamatskolas ziņas

Arhīvi - Cik pulkstenis?

Izlaidums
Klāt balto margrietiņu un peoniju laiks. Gaisā jūtama meiju smarža. Ir patīkams satraukums, kas liecina - skolās ir izlaidumu laiks! 15. junijā Jersikas tautas namā notika Jersikas pamatskolas 9.klases izlaidums. Absolventi satraukti, priecīgi un pacilāti, ieradās uz pirmo svarīgāko notikumu viņu dzīvē. Pamatskolas izlaidums- pirmā, lielā darba cēliena noslēgums, kad par paveikto deviņos gados jāsaņem apliecība par vispārējās pamatizglītības iegūšanu. Šogad Jersikas pamatskolu absolvēja 11 skolēni.
Sporta diena.
30. maijā Jersikas pamatskolā notika sporta diena „Divi zaķi ar vienu šāvienu” kopā ar Nīcgales pamatskolu. Sporta pasākuma mērķis bija veicināt sadarbību skolēniem, skolotājiem un viņu vecākiem. Gatavojoties sacensībām katra klase izvēlējās savu komandas krāsu kā atšķirības zīmi.
17.maijs – pēdējā zvana diena.
9.klases skolēniem pēdējā zvana diena bija gan prieka, gan satraukuma, gan pārdomu pilna. Pasākumu organizēja 8.klases skolēni un viņu audzinātāja Kristīne Piļščikova. Viņi raksturoja devītklasniekus, minēja labos darbus un nedarbus. Ar skaistu dziesmu un ziediem sveica pirmklasnieki. Arī pārējās klases izteica labus vēlējumus.
Mātes diena
10.maijā pavasarīgās noskaņās skolēnu vecāki tika aicināti uz Mātes dienai veltīto izrādi „Pavasara svētki Putnu zemē”.
Koku stādīšana.
Jau vairākus gadus Jersikas pamatskolas skolēni piedalās meža stādīšanā. Šogad kokus stādīja 6.-9.klašu skolēni.
Lielā talka
27.aprīlī plkst. 9.00 pie Jersikas pamatskolas pulcējās Lielās talkas dalībnieki: skolēni, skolotāji un apkārtējo māju iedzīvotāji. Smidzināja lietus, bet tas netraucēja talciniekiem strādāt, jo garastāvoklis visiem bija lielisks. Tuvākā skolas apkārtne bija sakopta jau iepriekš, bet daudz darāmā bija ceļa un šosejas malās, grāvjos. Tika savākti 50 maisi ar atkritumiem. Pēc talkas visi varēja cienāties ar garšīgu zupu un izvērtēt paveikto.
LIELĀ TALKA 2013. GADA 27. APRĪLĪ VISĀ LATVIJĀ. Jersikas pamatskolā LIELĀ TALKA 2013. GADA 27. APRĪLĪ VISĀ LATVIJĀ. Jersikas pamatskolā
Projektu nedeļa
1.klases projekta tēma bija ”Putni mežā”.
Skolēni katrs izvēlējās kādu putnu, kas dzīvo mežā. Dažādos informācijas avotos meklēja raksturīgās īpašības, dziesmas, dzejoļus, tautasdziesmas un pasakas. Putnus skolēni attēloja zīmējumos, veidoja plēstu aplikāciju un puzles no putnu attēliem.

2.klases projekta tēma bija” Mežs dažādos gadalaikos. Koki mežā.”
Pirmajā projekta dienā devāmies uz mežu. Mūsu uzdevums bija izpētīt, kādi koki mežā ir visizplatītākie, kāds mežs izskatās pavasarī. Bridām pa sniegu, vērojam dzīvnieku pēdas un pēc ārējā izskata noteicām, kas tas par koku. No meža atnesām arī dažādus dabas materiālus maketa veidošanai.
Katra grupa izvēlējās vienu no gadalaikiem un veidoja meža maketu. Vienojošais objekts visiem bija ozols, kuru vajadzēja veidot atbilstoši gadalaikam.
Rakstījām tautasdziesmas par kokiem, no informācijas avotiem uzzinājām, kur izmanto dažādu koku koksni. Sacerējām pasakas un mīklas par kokiem, zīmējām mežu dažādos gadalaikos un veicām aptauju par meža nozīmi cilvēku dzīvē.
Projekta nedēļā rokas bija darba pilnas, bet prezentācijas dienā gandarījums par paveikto.

3.klases projekta tēma bija „ Dzīvnieki mežā”.
Projekta nedēļas laikā skolēni daudz darbojās praktiski. Lasīja grāmatas, minēja un paši sacerēja mīklas par dzīvniekiem, apkopoja sakāmvārdus un parunas, kā arī mācījās no galvas.
Pētot dzīvniekus mežā, skolēni saprata to, ka arī dzīvnieki ir mums līdzās, kas tāpat kā mēs izjūt sāpes, siltumu, ilgas pēc pavasara.
Prezentācijas laikā skolēni iejutās dzīvnieku ādā. Pie mums bija- stirna, alnis, vāvere, vilki, lapsa, lācis un pat noslēpumiem apvītais lūsis. Tā, kā lapsa ir veiksmes un gudrības simbols, katrs projekta prezentācijas apmeklētājs saņēma veidotu lapsiņu, lai arī viņi būtu tikpat zinoši un veiksmīgi.

4.klases projekta tēma „ Koki”.
Mēs visi kopā meklējām informāciju par kokiem. Uzzinājām, kas un kādi ir koki. Nav divu vienādu cilvēku, un arī koki ir dažādi.
Izgatavojām uzskates materiālu- Latvijā sastopamās koku sugas. Lai noteiktu koka sugu, rūpīgi jāaplūko koka miza un lapas. Ļoti daudz zīmējām, rakstījām, sastādījām dažādus uzdevumus par kokiem.
Veidojām darba lapas un puzles.
Lai saprastu, ka no koka cilvēks var kaut ko izgatavot, ķērāmies paši pie darba un izgatavojām koka medaļas.
Šī nedēļa 4.klases skolēniem ļoti, ļoti patika, jo bija interesanti. Koki aug mežā, tāpēc saudzēsim to un kopsim!

5.klasess skolēni izstrādāja projektu „Koku sulas”. Projekta laikā izpētīja, ka Latvijā sulas ievāc no bērziem, kļavām un reti no liepām, bet vēl retāk no alkšņiem, jo alkšņu sulas tecēšanas laiks ir ļoti īss. Viņi klausījās, pieliekot ausi pie bērza stumbra, vai jau var dzirdēt sulas plūdumu. Raksturīgais troksnis līdzinās attālumā šalcošai jūrai.

6.klases skolēni aizstāvēja projektu „Meža dzīvnieku barotava”. Viņi izgatavoja barotavu un novietoja to mežā. Aizstāvot savu projektu, viņi pastāstīja par meža dzīvniekiem.

7.klases skolēni strādāja pie individuālajiem projektiem un sagatavoja prezentācijas: „Koku stāvi mežā”, „Mežu tipi”, „Dzīvnieki mežā”, „Dižkoki”, „Mežu nozīme”, „Koku vārdnīca latviešu, krievu un angļu valodā”, „Meža nozīme”, „Gadalaiki mežā”, „Mežs mākslinieku darbos”, „Sēnes”.

8.klases skolēni ir iesākuši darbu pie projekta TAACH 2, kura mērķis ir sagatavot siltuma energobilanci ēkām.

9.klases skolēni daudzus projektus ir izstrādājuši mācību gada laikā. Viens no tiem „Mūsu mazais pārgājiens”. Vītola fonda projektā „Lietas likteņa liecinieces” izpētīts Bikaunieku ģimenes dzīvesstāsts. Projektu par Labinsku ģimeni izstrādāja Anna Franciska Labinska un Tekla Marija Labinskas. Starptautiskajā skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap mums” darbu „Jersikas pamatskolas pašdarbības vēsture” izstrādāja Laura Onckule.

Mācoties no dabas 6. klase
Jersikas pamatskolas 6.klases uzdevums projektā „ Mācoties no dabas” bija izgatavot nākotnes transporta līdzekli.
Mācoties no dabas 7. klase
Projektā „Mācoties no dabas mēs apskatījām interesantu māju attēlus, izteicām idejas, kādas mājas varētu būt nākotnē. Runājam, kas notiek ar koku, kad beidzas tā mūžs.
Mācoties no dabas 9. klase
9.klases skolēni projektā „Mācoties no dabas” piedalījās nodarbībās par biomīmikriju. Šajās nodarbībās mēs uzzinājām, kas ir biomīmikrija, sameklējām internetā biomīmikrijas piemērus, izveidojām ūdens kurpes un izstrādājām savus produktus, kas ir videi un cilvēkam draudzīgi.
Pasaules ūdens diena
Kopš 1993.gada 22.martā pēc ANO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēta Ūdens diena. Arī mūsu skolā jau par tradīciju kļūst šīs dienas svinēšana. 21.martā 5.- 9. klašu skolēniem notika pasākums „Ceļojums ar kuģi pa ūdeņiem”.
Mācoties no dabas
Šajā mācību gadā mūsu skolas 6, 7 un 9.klase piedalījās projektā „Mācoties no dabas. ” Projekta nodarbības veidotas iedvesmojoties no dabas un mācību procesa centrā ir skolēnu mācīšanās, kas veidotas uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos.
„Mazais talantiņš-2013”
21.februārī sākumskolas skolotāja Mārīte Ondzule organizēja konkursu „ Mazais talantiņš -2013”. No katras klases tika aicināti piedalīties visi skolēni. Skolēnu atsaucība bija ļoti liela. Skolēni, kuriem nebija vēlēšanās piedalīties, konkursa laikā bija aktīvi līdzjutēji.
Valentīndiena
Šogad Valentīndienas svinībās piedalījās 1.-5.klašu skolēni. Šo pasākumu organizēja skolas līdzpārvalde, scenāriju veidoja Laura Onckule, fotografēja Aiva Lazdāne, vadīja Lilija Alijeva un Viktorija Juste. Žūrijā dalībniekus vērtēja Mārīte Sauskāja, Artis Lazdāns un Madara Čivča.
Sniega diena
8.februārī, kad sniegs sniga ar lielām , mīkstām sniega pārslām, Jersikas pamatskolas sporta laukumā 1.- 9. klašu skolēni izveidoja sniegavīru rindas. Lieli un mazi, stalti un greizi sniegavīri piepildīja visu laukumu.
Matemātikas pēcpusdiena.
25.janvārī Jersikas pamatskolā notika ar dabaszinībām saistītu profesiju pēcpusdiena. 4. -9. klašu komandas izvēlējās kādu profesiju un prezentēja šīs profesijas saistību ar dabaszinībām un matemātiku. Pēc tam komandas izgāja dažādas pārbaudes- redzes, dzirdes, praktisko iemaņu, literāro dotību u. c.
Konkurss „Gudrā pūce”
18.decembrī sākās konkurss 5.-9. klašu skolēniem „Gudrā pūce”, kura mērķis bija veidot izpratni par meža nozīmi dabā un cilvēku dzīvē, par cilvēka attiecībām ar mežu. Konkursā piedalījās desmit skolēni.
Labākie mācībās I semestrī

1.klase:

1. Sabīne Voičule 2. Marija Milta 3. Ieva Surgunte 4. Ingus Purmals 5. Loreta Silasproģe 6. Elīna Vucenlazdāne 7. Ints Kārlis Ezerkalns

2. klase:

1. Evita Tentere 2. Raivis Tūmiņš3. Ivars Arhipovs 4. Liāna Jukša 5. Laura Jurkeviča 6. Jānis Augusts Labinskis 7. Kitija Mališeva 8. Ieva Purmale 9. Renārs Purviņš10. Emīls Silasproģis 11. Aļeksa Fomina

3. klase:

1. Kristīne Tentere 2. Armands Kapustenoks 3. Armands Onckulis

4. klase:

1. Artūrs Alberings 2. Valērijs Afanasjevs 3. Jegors Gerasimovs 4. Matīss Laganovskis 5. Donats Mārtiņš Labinskis 6. Endija Barkauska 7. Vladislavs Matvejevs

5. klase:

1. Artis Lazdāns

6. klase:

1. Ieva Terēze Labinska 2. Annija Lūse 3. Sarmīte Pudāne 4. Sabīne Vilkāja 5. Kate Katrīna Vucena

7. klase:

1. Madara Čivča 2. Kitija Vilcāne 3. Deniss Jefimovs

8. klase:

1. Anna Franciska Labinska 2. Mārīte Sauskāja

9.klase:

1. Artis Alberings 2. Laura Onckule

Labākie sportā I semestrī
Svētrīts „Dedz sirdī spožas svecītes!”
21.decembrī notika svētrīts, kura laikā skanēja labie vārdi, dziesmas, vēlējumi Ziemassvētkos. Aicinājums, iedegt spožas liesmiņas ne tikai sevī, arī apkārtējos, lai izstarotā spožā gaisma sasilda visa gada garumā. 9. klases skolēni iededzināja svecītes.

Ziemassvētki rūķu ciemā
19.decembrī sākumskolas un pirmskolas skolēni pulcējās uz Ziemassvētku eglīti Rūķu ciemā. Ko tik rūķi un rūķenes nedarīja!

21.decembrī plkst. 10.15 Jersikas pamatskolā svētrīts „Dedz sirdī spožas svecītes!”

19.decembrī Jersikas sporta zālē pasākums pirmsskolas grupai un 1.-4. klasei

„Ziemassvētku gaidīšanas laiks Rūķu ciemā!”

Patriotiskā audzināšana skolā
No 9. novembra līdz 16. novembrim skolā notika dažādi pasākumi, veltīti Latvijas 94. dzimšanas dienai. Visi skolēni un skolas darbinieki nēsāja sarkanbaltsarkanās lentītes. Skolas telpas tika izrotātas ar sarkanbaltsarkanajiem taureņiem.

2012.gada 9.novembrī

Lāčplēša dienai veltīts pasākums

Jersikas pamatskolā un
Jersikas pagastā pie pieminekļa
Nacionālajiem partizāniem
Norises gaita:

14.10 Konkurss zēniem „Jersikas dižpuika”
15.00 Informācija par Lāčplēša dienu;
Karavīru biezputras baudīšana.
15.30 Laternu palaišana pie Jersikas pamatskolas;
Lāpu gājiens.
16.30 Piemiņas brīdis pie Nacionālo partizānu pieminekļa.

Aicinām piedalīties!

Kartupeļu balle
24. oktobrī sākumskolas klases un 26. oktobrī 5.- 9.klases skolēni pulcējās zālē uz „Kartupeļu balli”. Kartupelis ir visbiežāk audzētais dārzenis pasaulē...

Jersikas pamatskolas skolas padomes sēde

2012.gada 25.oktobrī plst.15.00 informātikas kabinetā

Dienas kārtībā:

1. Aktualitātes 2012./2013.m.g.
2. Paveiktais pēc ierosinājumiem vecāku kopsapulcē.
3. Skolas padomes darba izvērtējums un plānošana.

Atgādinājums: Ar skolas padomes sastāvu var iepazīties e-klasē.

Vecāku sapulce

Šā gada 12.oktobrī plkst.15. 00 vecāku sapulce Jersikas pamatskolā.

Dienas kārtībā:

1. Aktualitātes 2012./2013.mācību gadā.
2. Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem.
3. Diskusijas.

Skolotāju diena
5.oktobrī notika skolotāju diena. Šo dienu organizēja 9.klases skolēni, kuri vienu dienu iejutās skolotāju lomās. No rīta bija svinīgā līnija, kurā tika sveikti skolotāji.
Olimpiska diena
28.septembris – olimpiskā diena. Arī mūsu skolā. Olimpiskas dienas rīta vingrošanā aktīvi iesaistījās ne tikai skolēni un skolotāji, bet arī Jersikas pagasta pārvaldes darbinieki.
Miķeļdienas gadatirgus
28.septembrī skolā notika Miķeļdienas gadatirgus. Sākumskolā uz gadatirgu bija ieradušies daudz dažādu dārzeņu. Dārzeņi bija pārtapuši par pūcēm, pingvīniem, ežiem un citiem neparastiem radījumiem, jo reizē ar gadatirgu sākumskolā bija arī dārzeņu izstāde.
Mazo ekskursija
20. septembrī sākumskolas skolēni un pirmskolas grupas bērni kopā ar skolotājiem devās ekskursijā uz Rīgu. Ekskursijas maršruta mērķis bija iepazīt Latvijas galvaspilsētu- Rīgu. Apmeklējām Dabas muzeju, televīzijas torni un Rīgas zooloģisko dārzu. 2.klases skolēniem ļoti patika Dabas muzejā, jo varēja ne tikai apskatīt dažādus objektus, bet arī izspēlēt kādu izzinošu spēli.
Ziedu paklājs pie skolas
No 14. septembra visu klašu skolēni piedalījās ziedu paklāja veidošanas konkursā, kurā varēja izpaust savas mākslinieciskas dotības. Skolas zālājs ietērpās krāšņās lielākās un mazākās saktās.
EKSKURSIJA 2012
7.septembrī Jersikas pamatskolas 5.-9. klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgu un Līgatni. Rīgā vispirms apmeklējām Latvijas Ugunsdzēsības muzeju. Tas atrodas pēc arhitekta Reinholda Georga Šmēlinga projekta būvētajā jūgendstila ēkā. Muzejs atklāts 1978.gadā.
3. SEPTEMBRA SVINĪGA LĪNIJA

Rasas sudrabā sabristām kājām
Kļavlapu zeltā ietērpies-
Tīmekļu sagšu uzmetis plecos,
Ar asteru ziediem rokās
Nāk ciemos septembris.

3.septembrī visa skolas saime pulcējās skolas pagalmā uz svinīgo līniju. 9. klases skolēni, mūzikai skanot, ieveda pirmklasniekus. Skolas direktore Inese Jaunušāne izsniedza skolēnu apliecības, Jersikas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Vilcāns dāvināja skolas somas. Novēlējumus skolēniem un vecākiem izteica 1.klases audzinātāja Sarmīte Kucenčeire, skolas padomes priekšsēdētājs Valdis Labinskis. Audzēkņus sveica arī līdzpārvaldes prezidente Laura Onckule. Klašu audzinātāji savās klasēs novadīja pirmo audzināšanas stundu šajā mācību gadā.

Lai veiksme, gribasspēks, daudz radošu ideju!
INFORMĀCIJA PAR EKSKURSIJU
7.septembrī.
Izbraukšana 7.20 no Jersikas

Maršruts: Jersika – Rīga- Līgatne – Jersika

Apmeklējamie objekti:

  • Ugunsdzēsības muzejs.
  • Izstāde Mežaparkā „Iepazīsties koks!”
  • Līgatnes papīrfabrika.
  • Līgatnes dabas taka.
Maksa par ekskursiju 5 lati.

Dienas kārtība 3.septembrī

7.40 – Autobusa reiss no Līvāniem.
10.15 –Zinību dienas svinīgā līnija.
11.00 – Klases stunda kopā ar vecākiem.
11.30 – Informatīvā sanāksme pie direktores.
12.00 – Autobusa reiss uz Līvāniem (taisni).
12.40 – Autobusa reiss uz Serguntu.
13.10 – Autobusa reiss uz Līvāniem.

Satiksmes autobusi.

7.39- Līvāni – Jersika -Sergunta
9.40 – Cēsis –Jersika- Daugavpils
12.00 – Jersika –Līvāni
13.27- Jersika – Līvāni (izņemot pirmdienas)
14.03 –Jersika –Līvāni
16.32 – Jersika - Līvāni

Jersikas pamatskola

AICINA SKOLĒNUS UN VECĀKUS UZ PIRMO SKOLAS DIENU 3.SEPTEMBRĪ PLKST. 1015

tel: 29506288, 22030431, 27873175

2.septembrī plkst. 13.30

Madaliņas baznīcā

dievkalpojums par skolēniem un skolotājiem.
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains