Mūsu skolas ģerbonis
. Jersikas pamatskola:
Skolas vēsture Vēsture
Mūsu tradīcijas Tradīcijas
Menu Sasniegumi
Menu Mazpulki
Menu Ekoskola

. Informācija:
Menu Līdzpārvalde
Menu Pasākumi
Menu Sorosa fonds - Latvija

Menu Fotogalerija
Menu Kontakti
Menu Arhivs

Menu Svarīgākie dokumenti

. Mācību darbs:

Menu Konsultāciju 000grafiks
Menu Stundu saraksts
Menu Fak. nodarbību saraksts
Menu Valsts pārbaudes 000darbi
Menu Interešu izglītības nodarbību saraksts
Menu Jersikas pamatskolas pedagogi

Menu Progammēšana

. Derigas norades:
8 E-KLASE
8 Līvānu novads
8 PVG
8 Mazpulki
8 SMS ar TELE2
8 Google
8 LIVE.COM
8 Inbox
8 Draugiem.lv
8 Delfi
8 Yahoo pasts
8 EuropaTV
8 Interneta ātrums

Jersikas pamatskolas ziņas

Arhīvi - Cik pulkstenis?

Skolai 80
Liepu alejā ieskautā Jersikas pamatskola 16. augustā pulcēja absolventus, skolotājus, tehniskos darbiniekus un ciemiņus, lai atskatītos uz aizvadītajiem 80 gadiem.
Pirmā Svētā Komūnija
15. jūnijā Jersikas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes baznīcā Jersikas pamatskolas sākumskolas skolēni: Ieva Purmale, Ingus Purmals, Kitija Mališeva, Viktorija Vidžupa, Loreta Silasproģe, Emīls Silasproģis, Raivis Tūmiņš, Ivars Arhipovs un Renārs Purviņš pieņēma Pirmo Svēto Komūniju. Priesteris Jānis Smirnovs bērniem dāvināja rožukroņus un aicināja bērnus un vecākus vairāk pievērsties garīgām vērtībām, arī ikdienā neaizmirst lūgšanu, jo tā ir saruna ar Dievu.
Zied jūnijs un smaržo pēc vasaras saulgriežiem.

13. jūnijā Jersikas tautas namā desmit absolventiem tika izsniegtas apliecības par pamatizglītību.

Pirmsskolas izlaidums
30.maijā septiņi pirmsskolas audzēkņi saņēma izziņas par pirmsskolas programmas apguvi, lai varētu turpināt mācīties 1.klasē. Bērni sniedza koncertu saviem vecākiem. Labus novēlējumus izteica audzinātāja Natālija Ancāne
Mācību gada noslēgums
Pēdējā skolas dienā skolēni un skolotāji pulcējās zālē. Skolas direktore Inese Jaunušāne iepazīstināja ar skolēnu sasniegumiem mācību darbā un interešu izglītībā šajā mācību gadā.
Sporta svētki
29.maijs Jersikas pamatskolā pagāja brīnišķīgā sportiskā noskaņojumā. Jau rīta agrumā Daugavas krastā sacensības uzsāka makšķernieki, bet pārējie skolēni un pieaugušie piedalījās komandu un individuālās sporta sacensībās.
Pēdējā zvana diena.
“Paveries apkārt!
Kāds plašums, kurp aizlido skats!
Uz kurieni?- Izšķiries pats...

„Atbildīgā dzīvesveida kampaņas” Latgales Ekoskolu reģionālais pasākums Rēzeknē
12.maijā trīs Jersikas pamatskolas Ekopadomes dalībnieki piedalījās Latgales novada vides izglītības forumā, kura mērķis bija izziņas, pieredzes un līdzdalības ceļš līdz rīcībai. Pasākumu atklāja Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns.
Mātes dienas koncerts „Mūsu pļavā zaļā zied brīnumpuķes māmiņām”
10.maijā skolas zālē pulcējās skolēnu vecāki un vecvecāki. Vispirms klātesošie iepazinās ar skolēnu zīmējumu un rokdarbu izstādi. To izveidot un noformēt zāli palīdzēja mājturības skolotāji Olga Vucenlazdāne , Raimonds Tūmiņš un sākumskolas skolotājas.
„Raibais asaris”
Jersikas pamatskolas sporta skolotāja Kristīne Piļščikova ar makšķernieku komandu „Raibais asaris” devās uz pavasara zveju Siguldā , kur norisinājās sacensības grunts makšķerēšanā.

Sacensības rīkoja „Latvijas makšķernieku apvienība”.

Veiksmīgi startēja Jersikas pamatskolas 6. klases skolnieks Mairis Āboliņš , kurš ieguva godalgoto 1. vietu.

Tikšanās ar kuģa kapteini.
23.aprīlī Jersikas pamatskolā viesojās tankkuģa kapteinis Edgars Veikšins. Viņš atsaucās skolotāja Raimonda Tūmiņa uzaicinājumam apmeklēt skolu un pastāstīt par jūrnieku profesijas specifiku. Vispirms kapteinis tikās ar 1.-4.klašu skolēniem, bet pēc tam par savām darba gaitām stāstīja 5.-9.klašu audzēkņiem.

Edgars jūrā brauc jau 21 gadu, ir pabijis gandrīz visās pasaules malās, vienīgi pagaidām nav sanācis aizkuģot līdz Austrālijas krastiem. Par tankkuģa kapteini kļuvis 33 gadu vecumā. Tā kā Edgars ir izgājis visas jūrnieku amata pakāpes, sākot no matroža līdz kapteinim, varēja pastāstīt ar ko nodarbojas katrs kuģa apkalpes darbinieks reisa laikā, parādīja fotogrāfijas un paša filmētus videomateriālus.

Skolēniem jūrnieks stāstīja arī par kuģiem, uz kuriem viņš ir strādājis, par to uzbūvi, par vadības komandtiltiņu un ļoti daudzām un dažādām ierīcēm, par kravu iekraušanu un izkraušanu, par kuģošanu dažādos laika apstākļos.

Ļoti lielu interesi skolēnos izraisīja informācija par Panamas kanāla uzbūvi un veidu, kā lielie kuģi tiek tam cauri pa slūžu sistēmu. Daudziem bija pārsteigums, ka ar vienu un to pašu kuģi tiek vesta gan degviela, gan apelsīnu sula, bet visvairāk skolēnus sajūsmināja stāstījums par mūsdienu pirātu uzbrukumiem kuģiem pie Āfrikas krastiem. skolēni uzdeva kapteinim dažādus jautājumus. Tikšanās beigās viens no skolēniem saņēma speciālo balvu- no Indijas atvestu koka bruņurupuci un novēlējumu kļūt par jūrnieku, bet skolai kapteinis uzdāvināja ļoti skaistu elektro-akustisko ģitāru.

Skolēniem šī tikšanās patika. Viņi to novērtēja kā ļoti interesantu un saturīgu. Varbūt kādu tā būs iedvesmojusi nākotnē kļūt par jūrnieku!

Paldies kapteinim Edgaram Veikšinam!

Projektu nedēļa „Skolas vide un apkārtne”
2014.gada projektu darbā skolēni strādāja pie Ekoskolas šī gada tēmas „Skolas vide un apkārtne”. Katra klase izvēlējās savu apakštēmu.

Putnu dienas
10.aprīlī pirmsskolas un sākumskolas skolēni pulcējās vienkopus, lai labāk iepazītu Latvijā un pasaulē sastopamos putnus. Bioloģijas skolotāja Lilioza Silasproģe pastāstīja par stārķiem un aicināja skolēnus piedalīties stārķu ligzdu uzskaitē. Visu klašu skolēni spēlēja spēli „Putnu karuselis”. Viņi iegrieza spēles ratu ar jautājumiem par putniem. Gandrīz visi skolēni atbildēja pareizi un saņēma uzlīmītes.

Ekskursija uz Rīgu.
3.aprīlī 7.- 9.klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgu. Vispirms apskatīja Mākslas muzeju Rīgas biržā. Gida pavadībā iepazinās ar seno austrumu mākslu, kā arī ar Rietumeiropas tēlniecību un glezniecību. Interesi izraisīja ēģiptiešu mūmija, sudraba kabinets, japāņu rotaļlieta lauva, skaistie porcelāna un smalkie ziloņkaula izstrādājumi. Skolēni uzzināja, ka biržā vienā pusē nav otrā stāva, uzreiz seko ceturtais.

Pasākums 5.-9.klašu skolēniem
2014.gada 27.martā notika pasākums veltīts grāmatām un lasīšanai. 1.-4.klašu skolēni tikās ar apgāda „Zvaigzne ABC” darbiniekiem un uzzināja, kā top grāmatas. 5.-9. klašu skolēniem notika konkurss- ceļojums „Astoņdesmit minūtes gaisa balonā”. Tā mērķis bija pilnveidot izpratni par valodas lomu ikvienā cilvēka dzīves jomā, attīstīt skolēna lasīšanas intereses, domāšanu un radošo pašizpausmi.

Mazais talantiņš-2014
12.martā notika konkurss 1.-4.klašu skolēniem “Mazais talantiņš -2014” ar mērķi attīstīt skolēnu radošās spējas, prasmi uzstāties un motivēt izkopt savu talantu un intereses. Jau mēnesi iepriekš skolotāja Mārīte Ondzule izstrādāja un iedeva bērniem konkursa nolikumu.

Valentīna diena
14.februāra pēcpusdienā 5-9.klašu skolēni pulcējās zālē, kur notika konkurss „Valentīns un Valentīna”. Pasākumu vadīja 9.klases skolēni Mārīte Sauskāja un Agris Kaļiņins. Viņi pastāstīja, kā Valentīna dienu svin dažādās pasaules valstīs.

Konference „Mazpulku labo darbu gads”.
1.februārī pamatskolā „Rīdze” norisinājās ikgadējā Latvijas Mazpulku biedru konference „Mazpulku labo darbu gads”.

Konference aizsāka šī gada labo darbu ciklu, sekojot senajām vērtībām –
ass prāts,
stipra veselība,
čaklas rokas,
laba sirds.
504.Jersikas pamatskolas mazpulku pārstāvēja un mūsu labos darbus Rīgā prezentēja mazpulcēns Renārs Purviņš un mazpulka vadītāja Ina Smelcere.

Karnevāls koka zirga gadā.
Kā vēsta leģenda, Neftīra imperatoram debesīs kalpoja zirgs, kam bija lielisks spārnu pāris. Viņš spēja gan lidot, gan peldēt pa jūru, gan skriet pa zemi. Būdams iedomīgs un augstprātīgs, tas terorizēja citus zvērus.... Ar šo leģendu iesākās Jersikas pamatskolas 7.klases rīkotais pasākums, kas notika 30. janvārī. Zīmīgi, ka, izvēloties šo datumu, tika ņemts vērā, ka tieši 2014.gada 30.janvārī plkst. 23.39 sākas Koka Zirga gads, kas turpināsies līdz 2015.gada 20.janvārim, kad “stafeti” pārņems Koka Kaza.

Mācību ekskursijā uz zinātnes centru AHHAA Igaunijā
10. janvārī trīs 9.klases skolēni – Agris Kaļiņins, Viktorija Juste un Dairis Vilkājs devās mācību ekskursijā uz zinātnes centru AHHAA Igaunijā. Tā bija balva par paveikto projektā „Teach TWO” . Projektā „Teach TWO”, kas ilga divus gadus, kopā piedalījās 21 skola Latvijā, 20 skolas Itālijā, 6 skolas Apvienotajā Karalistē un 5 skolas Grieķijā.
Labākie mācībās, noslēdzot pirmo semestri:
1.klase
Nadīna Boreiko
Anastasija Komarova
Aleksandra Fomina
Jānis Paeglis
Olivers Dimants
2. klase.
Sabīne Petrovska
Ieva Surgunte
Marija Milta
Ints Ezerkalsns
Ingus Purmals
Loreta Silasproģe
3.klase.
Lāsma Cirsiniece
Ivars Arhipovs
Laura Jurkeviča
Raivis Tūmiņš
Jānis Augusts Labinskis
Kitija Mališeva
Ieva Purmale
Renārs Purviņš
Evita Tentere
Alvis Brutāns
4.klase
Armands Onckulis
Līva Barkauska
Kristīne Tentere
5.klase
Matīss Laganovskis
Donats Mārtiņš Labinskis
6.klase.
Elīna Cirseniece
Artis Lazdāns
7.klase
Kate Katrīna Vucena
Annija Lūse
Sarmīte Pudāne
Sabīne Vilkāja
Ieva Terēze Labinska
8.klase.
Madara Čivča
9.klase
Anna Franciska Labinska
Mārīte Sauskāja
Ziemassvētku vecīti gaidot.
20. decembris iesākās ar Svētrītu „Uz eņģeļa spārniem”. 9. klases skolēni iededza sveces un pateicās skolotājiem.
Ziemassvētku vecīti gaidot.
19.decebra pēcpusdienā skaisti izrotātajā zālē notika pasākums „Ziemassvētku vecīti gaidot”. Baltajā, piesnigušajā ciematā ieradās sniegavīri, skursteņslauķi, sētnieki, pelītes. Skanēja jautras dziesmas un raitā deju solī griezās gan mazi, gan lieli.
Ints Kārlis Ezerkalns
sportisks, aktīvs un dzīvespriecīgs 2. klases skolnieks, kurš sasniedzis izcilus rezultātus Mini Motokrosa sacensībās MX 50 Rūķīšu klasē
Piedalīšanās konkursā „Ziemassvētku rota –egle.”
12. decembrī J. Graubiņa Līvānu mūzikas n mākslas skolas izstāžu namā notika konkursa „Ziemassvētku rota – egle” izstāde. Mūsu skolu pārstāvēja deviņas interesantas un izdomas bagātas skolēnu darinātas egles.
Latvijas dzimšanas dienas koncerts
17.novembrī Jersikas pagasta tautas namā sniedzām koncertu veltītu Latvijas republikas 95.gadadienai „Mūsu mīļā Latvija”, kurā skandējām dzeju par visiem četriem kultūrvēsturiskajiem novadiem: bagāto un lepno Kurzemi, Latvijas maizes klēti līdzeno Zemgali, lielāko novadu Vidzemi, Latgali ar zilo ezeru spodrajam acīm
Pasākumi 11.novembrī.
Orientēšanās sacensības
Par godu Lāčplēša dienai sākās orientēšanās sacensības skolas apkārtnē, kurās piedalījās 5.-9. klašu skolēni. Katras klases komanda saņēma karti. Ik pēc piecām minūtēm tika dots starts.
Lāpu gājiens
Skolas ēdnīcā visi baudīja miežu biezputru un tēju. Kad ārā iestājās krēsla, dalībnieki devās lāpu gājienā pie pieminekļa nacionālajiem partizāniem.
Mārtiņdienas ķekatnieki.
Piektdien, 8.novemrī skolu pieskandināja Mārtiņdienas ķekatnieki.
Konkurss zēniem „Jersikas dižpuika”.
8.novembrī sporta zālē notika konkurss „Jersikas dižpuika”, kurā piedalījās 5.-7.klašu zēni. Šī konkursa mērķis bija veidot izpratni par Lāčplēša dienu un tās kultūrvēsturisko nozīmi, veicināt zēnu fizisko attīstību un interesi par aktīvu dzīvesveidu un audzināt patriotisma jūtas.
Izstāde Jersikas bibliotēkā "Rīts"
Izstāde Jersikas bibliotēkā 'Rīts'.

No šī gada 12. līdz 21.novembrim Līvānu novada Jersikas pagasta bibliotēkā „Rīts” ir apskatāma Sorosa fonda – Latvija projekta ietvaros veidota izstāde, kurā apskatāmi projekta dalībnieku radošie darbi.

Visi laipni lūgti!

Vecāku sapulce
Sorosa fonds Latvijā

24.oktobrī plkst.15.00

Jersikas pamatskolā vecāku sapulce

Dienas kārtībā:
  • Ģimenes un skolas sadarbība bērna izglītībā un audzināšanā. (Lektors no Sociālo interešu institūta).
  • Tikšanās ar priekšmetu skolotājiem.
  • Skolas aktualitātes.
Miķeļdiena
27.septembrī mūsu skolā svinēja Miķeļdienu. No paša rīta Miķelītis bija sagatavojis pārsteigumu. Katrā klasē bija uzklāts galds rudens noskaņās. Miķelītis bija sarūpējis dažādas maizes, kuras varējām nogaršot ar veselīgo medu un pienu.

Bērni visu nedēļu bija gatavojušies Miķeļdienas tirgum, kurš arī notika 27.septembrī no rīta. Tirgū varēja nopirkt dažādas preces. Naudas vietā bija konfektes.

Skolotāju diena.
4.oktobrī plkst. 9.00 devītās klases skolēni aicināja skolotājus uz zāli. Viņi lika skolotājiem kārtot eksāmenu, kur katram bija jāatbild uz 3 āķīgiem vai vienkāršiem jautājumiem par dažādām tēmām. Skolotāji pēc pārbaudījuma nokārtošanas saņēma diplomu un puķes. Pēc tam 9.klases skolēni nodziedāja skolotājiem veltītu apsveikuma un pateicības dziesmu.
Olimpiskā diena
27. septembrī Jersikas pamatskolā notika Olimpiskā diena 2013 ar devīzi „Mēs esam sportiska ģimene”. Ģimene ir tā, kas ierosina un motivē ar savu personisko piemēru nepagurt un neatslābt vājuma brīžos, līdzi just un priecāties par kārtējo sasniegumu. Arī skolā mēs jūtamies kā liela un vienota ģimene. Uzskatām, ka vingrošana ir ļoti svarīga ikdienas sastāvdaļa.

Olimpiskā diena Jersikas pamatskolā

Olimpiskā diena Jersikas pamatskolā

Olimpiskā diena Jersikas pamatskolā

Ziedu paklājs „Taureņi pļavā- manas Dzimtenes daļa”
Ar rudens ziedu krāšņumu no mums atvadās vasara. Tā gribas to vēl paturēt ilgāk. Gatavojoties Latvijas Republikas 95. gadadienai, skolas līdzpārvalde un ekopadome organizēja ziedu paklāja veidošanu skolas zālājā.
Zinību diena
Kad vasara savu karsto elpu sāk atvēsināt, kad dārzā asteres, gladiolas, cīnijas un dālijas sacenšas savā krāsu daudzveidībā, kad pīlādžu ķekari deg ar sarkanām liesmām, kad liepu alejā nokrīt pirmās zeltainās lapas, nāk Zinību diena.
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains