Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Ekoskola
Svarīgākie dokumenti
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Kontakti
Arhīvs
Programmēšana
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izgl. nodarbības
Fakultatīvas nodarbības
Jersikas psk. pedagogi
Pasts
Citas vietnes:
E-klase
Inbox.lv
Draugiem
Google

Skolas ziņas

Izlaidums 2015

2014./2015. mācību gadā 9.klasi absolvēja 12. absolventi:

1. Dāvis Cišs;
2.Madara Čivča;
3.Artis Dimants;
4.Renārs Juris Gedušs;
5.Laura Ivanova;
6.Deniss Jefimovv;
7. Dairis Kuzņecovs;
8.Elvis Liepnieks;
9.Kaspars Matusevičš;
10.Kristaps Rutkis;
11.Emīls Vucens;
12.Madara Seile
Ekskursija uz Lietuvu
10. jūnijā mūsu skolas 5.-9. klases devās mācību ekskursijā uz Lietuvu. Pirmā vieta, ko apskatījām ,bija Kāzu kalns netālu no Utenas. Kalnu izveidoja 1987. gadā. Ozolkoka skulptūras atveido senus lietuviešu kāzu rituālus.

Ekskursija zivsaimniecības nozares iepazīšanai
Jersikas pamatskolas 6.-7. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā " Gada balva zivsaimniecībā," kura mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par zivsaimniecības nozares attīstību Latvijā.

4.klases izlaidums
Basām kājām dvēselīte rasas rītā iznāk,
Skatīties kā mazai zīlei, milzīgs ozols iznāk.
Nav ne lielu, nav ne mazu šajā dzīvē
Iznāk- ja ir liela mīlestība, tad viss lielais iznāk.

Ar šādiem vārdiem 30. maijā sākās 4.klases skolēnu izlaidums. Izlaiduma svinīgajam cauri vijās vārdi- prieks, gudrība un mīlestība. Ar dziesmām un dejām mazie gaviļnieki sveica savus vecākus un ciemiņus.

Pēdējā skolas diena.
Mācību gads noslēdzies. Pie skolas pulcējās visi skolēni un skolotāji. Skolas direktore Inese Jaunušāne pasniedza diplomus par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos. Labākie mācībās saņēma pildspalvas ar pateicībām „Mēs ar tevi lepojamies”. Tika godināti arī labākie sportisti un skolēni, kuri mācību gada laikā vismazāk ir kavējuši stundas.

Sporta diena
28.maijā skolā norisinājās sporta diena ar mērķi veicināt skolēnu un vecāku sadarbību un izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Svētki sākās ar kopīgu vingrošanu. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties gan komandu, gan individuālajos sporta veidos.

Tikšanās Saeimā
26.maijā Jersikas pamatskolas 9.klases skolniece Madara Seile un latviešu valodas skolotāja Ilona Karpenko piedalījās LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē, uz kuru bija aicināti Baumaņu Kārļa 180.dzimšanas dienai veltītā domrakstu konkursa “Himnas Goda diena” dalībnieki un skolotāji. Tikšanās noslēgumā visiem tās dalībniekiem bija iespēja aplūkot Saeimas namu un iepazīties ar tā vēsturi.
Šī gada 13. jūnijā plkst.17.00
Jersikas TN Jersikas pamatskolas 9. klases absolventu izlaidums.
Izlaidums pirmskolā

21.maijā pirmskolas grupiņā svētku diena bija Ievai, Samantai, Alīnai, Karolīnai, Žanetei un Aldim. Mazie gaviļnieki dziedāja dziesmas un dejoja, iepriecinot savus vecākus un ciemiņus. Bērni saņēma savu pirmo apliecību par pirmskolas beigšanu.

Pēdējā zvana diena

15. maijā visās Latvijas skolās ir izskanējis pēdējais zvans. Mūsu skolā par pēdējā zvana pasākumu bija atbildīgi 8.klases skolēni. Viņi to organizēja kā šovu. Absolventiem vajadzēja griezt laimes ratu un noskaidrot, ko liktenis būs lēmis nākotnē. Devītās klases skolēni izlozēja dažādas profesijas: celtnieku, rokzvaigzni, slepeno aģentu, advokātu, robežsargu, modeli, ārstu, zinātnieku, skolotāju, sportistu, mākslinieku, fotogrāfu.

Mātes dienas koncerts „Skaistākie ziedi māmiņai”

Koncerta sākumā dramatiskais kolektīvs parādīja iestudējumu par pļavu, kurā pasaku feja bērnus bija pārvērtusi par ziedošo dārzu ar puķēm, kas uztraucās, ka māmiņas viņus neatpazīs. Taureņi nomierināja, ka šajā dienā māmiņas noteikti sadzirdēs, jo viņas jūt ar sirdi un viņu mīlestība ir bezgalīga un neizmērojama.

Meža stādīšana

6.maijā Jersikas pamatskolas skolēni piedalījās Mežu dienu pasākumā, ko organizēja Latvijas valsts mežu Dienvidlatgales mežsaimniecības Nīcgales iecirknis. Meža darbinieki iepazīstināja ar mežu stādīšanas un kopšanas darbiem.

Lielā talka

Visas nedēļas garumā skolēni veica apkārtnes sakopšanas darbus . Sākumskolas audzēkņi devās uz mežu vākt egļu un priežu čiekurus, lai tos varētu izmantot takas segumam. Tika savākti vairāki maisi ar čiekuriem. Vecāko klašu skolēni sakopa ceļmalas.

“Mazais Jersikietis” ceļā uz svētkiem

Šogad mūsu skolas 3. un 4. klases dejotāji aktīvi gatavojās XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apgūstot deju lielkoncerta “Līdz varavīksnei tikt” 1.-4. C grupas deju repertuāru.
Visi kopīgi nolēmām, ka deju kolektīvam vajag nosaukumu. Ideju bija daudz. Tomēr vienojāmies, ka, lai turpinātu sava pagasta deju tradīcijas, sauksim kolektīvu “Mazais Jersikietis”.

Vēstures ekskursija uz Rīgu

Piedaloties projektu konkursā “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”, ko organizēja nodibinājums “Vītolu fonds”, bet finansēja Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs, mūsu skolas 5.un 6.klase guva iespēju doties ekskursijā uz Rīgu.

Lieldienu pasākums „Pa Lieldienu zaķa pēdām”

5.aprīlī mēs katrs sagaidījām Lieldienas, bet 7. aprīlī pirmsskolas un sākumskolas skolēni pulcējās, lai pavadītu Lieldienas. Viņi apmeklēja Lieldienu zaķa septiņas pieturas. Pirmā bija „Lielā ola”, kurā katras klases skolēni kopīgi izrotāja lielo olu.

2015.gada 31.martā plkst.15.00
AICINĀM VECĀKUS UZ
INFORMĀCIJAS DIENU

Jersikas pamatskolā

Dienas kārtībā:

  • Skolas aktualitātes 2014./2015.mācību gadu noslēdzot.
  • Līvānu novada domes un izglītības pārvaldes informācija par izglītības attīstību novadā.
  • Sociālā dienesta atbalsts skolēniem, vecākiem un skolotājiem labvēlīgas skolas vides uzturēšanā.
  • Individuālas tikšanās.
Administrācija
Putnu dienas

Martā, kad daba sāk mosties un zīlītes kļūst aktīvākas, sākam gaidīt gājputnu atgriešanos. Jau iepriekš 1.-4.klašu skolēni zīmēja un gatavoja dažādus putnus. Lai paplašinātu skolēnu zināšanas par Latvijas un pasaules putniem, skolas līdzpārvaldes pārstāvji sagatavoja un novadīja spēli sākumskolas skolēniem „Putnu koks”.

Eiropas Komisijas Programma 'Augļi skolai'

Jersikas pamatskola kārtējo reizi iesaistījās projektā „ Skolas auglis” . Augļu un dārzeņu produktu izdales periods 2014./2015.mācību gadā bija no 2014.gada 3.novembra līdz 2015.gada 27.februārim. Atbalsta periodā skolēni saņema ābolus no z/s “Sumanka”. Augļi skolēniem tika pasniegti līdz ar pusdienām.

Eiropas Komisijas Programma „Augļi skolai” ir veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var nodrošināt skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū.

Programmas mērķis ir veicināt augļu un dārzeņu produkcijas patēriņu un nākotnē samazināt veselības aprūpes izmaksas aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimību dēļ. Atbalsta programmas darbības laikā skolai jānodrošina nodarbības vai mācību stundas, kā arī vismaz vienu izglītojošu pasākumu par augļu un dārzeņu veselīgo ietekmi uz cilvēka organismu. Jersikas pamatskolā projektu nedēļas ietvaros katrā klasē skolēni teorētiski apguva veselīgas ēšanas paradumus un aktualizēja to nozīmi cilvēka attīstībā.

Darbojoties programmā, mūsu skolēniem ziemas periodā bija iespēja uzturā lietot vietējos ābolus no Līvānu novada z/s “Sumanka” .

Vēsturisko personāžu saiets „Viesi no pagātnes”.

26.februārī Jersikas pamatskolā notika vēsturisko personāžu saiets „Viesi no pagātnes”.

Katras klases uzdevums bija iejusties kādā pagātnes tēlā un pārējiem skolas biedriem parādīt kādu priekšnesumu, kas vistiešāk raksturotu tieši viņu izvēlēto tēlu.

Valentīna diena

14.februārī daudzviet pasaulē svin mīlestības svētkus- Valentīna dienu. Arī mūsu skolā jau tradicionāli notiek konkurss „Valentīns un Valentīna”. Šogad par šī titula iegūšanu sacentās drosmīgākie zēni un atraktīvākās meitenes. Pasākumu vadīja 9.klases skolēni Emīls Vucens un Madara Seile. Skolēniem vajadzēja parādīt savu talantu, erudīciju dažādās jomās, sacensties asprātībā un veiklībā. Interesanti savu diktora un sporta komentētāja talantu parādīja 8.klases skolnieks Rainers Svencis, bet titulus „Valentīns un Valentīna” ieguva 8.klases skolnieks Sandris Romulāns un 7.klases skolniece Elisa Petrovska.

Latvijas Mazpulku biedrības konference „Augsim Latvijai”

13.februārī Latvijas Mazpulku biedrības konference „Augsim Latvijai” notika Rīgā, kultūras pilī „Ziemeļblāzma”.504. Jersikas pamatskolas mazpulku pārstāvēja mazpulcēns Raivis Lazdāns un mazpulka vadītāja Ina Smelcere, kuri kopā ar Rožupes un Līvānu mazpulku delegātiem pārstāvēja Līvānu novadu.

Projektu nedēļa

Aizvadīta un izvērtēta projektu nedēļa mūsu skolā, kuras tēma bija „Veselīgs dzīvesveids”. Skolēni izvēlējās tematu, veica pētījumus, aptaujas, gatavoja prezentācijas, veidoja, zīmēja, sadarbojās. Katru dienu iesāka ar kopīgu vingrošanu sporta zālē.

Mēs paši veidojam vidi, kādā gribam dzīvot!

Aktīvākie Jersikas pamatskolas vecāki kopš rudens sākuma tiekas kopīgās pēcpusdienās, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus, darāmos darbus, iespējas iesaistīties skolas ikdienas dzīves uzlabošanā. Sagaidot Ziemassvētkus, mājturības skolotāja O.Vucenlazdāne organizēja radošo darbnīcu dienas vecākiem un bērniem, kurās kopīgi izgatavoja Adventes vainagus, veidoja skolas noformējumu, Ziemassvētku apsveikumus. Jau vairākus gadus Jersikas pamatskolas kolektīvs iepriecina ar pašdarinātiem Ziemassvētku apsveikumiem savus kolēģus novadā, bijušos pedagogus, labvēļus un draugus.

Ziemassvētki Jersikas pamatskolā.
“Ai, nama māmiņa,
Tavu jaukumiņu!
Glāžu tavs namiņš,
Glāžu istabiņa,
Sudraba slotiņu
Istabu slauka,
Dimanta sietiņā
Mēsliņus nesa.”
(Latviešu tautasdziesma.)

2014./2015. mācību gada 1. semestri ar labām un teicamām sekmēm beidza
1. klasē : Rūta Petrovska , Estere Vaivode, Dāvis Adijāns, Elizabete Ezerkalna, Markuss Piļščikovs, Elvis Grugulis ;
2. klasē : Nadīna Boreiko, Jānis Paeglis, Aleksandra Fomina, Anastasija Komarova, Olivers Dimants, Oskars Medvedevs;
3. klasē : Marija Milta, Ieva Surgunte, Sabīne Petrovska, Loreta Silasproģe, Ints Kārlis Ezerkalns, Ingus Purmals;
4. klasē : Lāsma Cirsiniece, Evita Tentere, Raivis Tūmiņš, Jānis Augusts Labinskis, Ieva Purmale, Renārs Purviņš, Kitija Mališeva, Aļeksa Fomina, Laura Jurkeviča, Ivars Arhipovs;
5. klasē : Samanta Balode, Līva Marija Barkauska, Kristīne Tentere;
6. klasē : Elisa Petrovska, Matīss Laganovskis, Donats Mārtiņš Labinskis;
7. klasē : Elīna Cirsiniece, Kristiāna Ezerkalna;
8. klasē : Ieva Terēze Labinska, Kate Katrīna Vucena, Annija Lūse, Sarmīte Pudāne, Sabīne Vilkāja, Kaspars Vilnis Petrovskis;
9.klasē : Madara Čivča.

Sveicam „Meža dienas 2015” uzlīmju konkursa uzvarētāju

Katru pavasari AS "Latvijas valsts meži" (LVM) aicina skolas un citus dabas draugus piedalīties gadskārtējās Meža dienās visā Latvijā - stādīt mežu, izlikt putnu būrīšus un sakopt dabu no atkritumiem! Meža dienām ir senas tradīcijas, tās tiek rīkotas ar mērķi veicināt cilvēku izpratnes veidošanos par mežu un meža nozari. Šajā gadā atjaunosim tradīciju par Meža dienu simbolu un devīzi! Tāpēc izsludinājām konkursu skolēniem - Izveidot uzlīmju dizainu ikgadējām LVM meža dienām.

No vairāk nekā 1000 iesūtītajiem darbiem, žūrija – 200 LVM darbinieku sastāvā ir noteikusi uzvarētāju. Lāsma Cirsiniece no Jersikas pamatskolas 4.klases, pavasarī kopā ar klasi un draugiem piepildīs autobusu un dosies uz Meža dienām.

Lāsmas Cirsinieces radītā uzlīme

Paldies visiem konkursa dalībniekiem! Lāsmas zīmēto uzlīmi saņems visi nākamā gada „Meža dienu” dalībnieki.

Meža dienām ir senas tradīcijas, tās tiek rīkotas ar mērķi veicināt cilvēku izpratnes veidošanos par mežu un meža nozari. Skolām tās nodrošina papildu iespējas piedalīties Mammadaba Meistarklasē.

Informāciju sagatavoja LVM komunikācijas projektu vadītāja Anda Sproģe.
Tēvzemes nedēļa Jersikas pamatskolā

14.novembrī skolā ieskandinājām Latvijas valsts dzimšanas dienu ar nelielu, sirsnīgu koncertu. Visi tā dalībnieki ar iedegtajām svecītēm ienāca zālē un tās izvietoja uz Latvijas kontūras. Koncertā "Latvija ir manas mājas" dzejas un deju soļos izdzīvojām stāstu par seno Jersiku. Dejotāji iejutās 12.gadsimta Jersikas pilskalna dzīvē, izdejojot tā laika ikdienu un jersikiešu cīņas sparu savas karaļvalsts valdnieka Visvalža vadībā. Skolēni ar savu koncertu uzstājās arī 17. novembrī Jersikas pagasta tautas namā. Mēs esam lepni, ka dzīvojam Latvijā, dzīvojam Jersikā.

Labo darbu nedēļa

13.oktobra līdz 19.oktobrim iesaistījāmies labdarības organizācijas rīkotajā akcijā “Labo darbu nedēļa”. Sākumskolas skolēni kopa klašu telpas, skolas apkārtni, palīdzēja skolotājām. 4.klases skolēni bija aizbraukuši uz Jersikas pagasta bibliotēku un kārtoja plauktos grāmatas.

Vecāku kopsapulce

29.oktobrī plkst.17.00 Jersikas pamatskolā vecāku kopsapulce.

No plkst.15.00 vecāku individuālās

tikšanās ar priekšmetu skolotājiem.

Mazpulku rudens darbu skate Līvānu BJC

7. oktobrī Līvānu BJC rīkoja mazpulku rudens darbu skati. Mūsu 504. Jersikas pamatskolas mazpulku pārstāvēja: Nadīna Boreiko projekts „Amarants”, Renārs Purviņš - ”Cūku pupas manā dārzā”, Raivis Tūmiņš - „Pirmie mazpulka darbi”, Emīls Silasproģis - „Manas pupas”, Ivars Arhipovs - „Kā var darbam vakarējam augļus saredzēt”, Kristiāna Ezerkalna - „Lilijas” un grupas projektu „Foto – vēstures liecinieks” prezentēja Raivis Lazdāns, Mairis Āboliņš.

SKOLOTĀJU DIENA

3.oktobra rītā visi skolēni pulcējās zālē. Bija ieradušās vēl trīs skolēnu grupas: pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas. Skolēnu lomās iejutās skolotāji. Viņi pastāstīja un parādīja, kā bija toreiz, kad mācījās skolā. "Pirmsskolnieki" bija saposušies lielām lentām matos, dejoja "Tūdaliņ, tāgadiņ", "sākumskolēni" dziedāja dziesmu un enerģiski sita ritmu ar grabuļiem.

Ekskursija Daugavpils apkārtnē

Kad koki ietērpjas krāsainā rotā un vējš purina zeltainās lapas, 26. septembrī 7.-9.klašu skolēni brauca ekskursijā, lai vērotu skaisto dabu un iepazītu Daugavpils apkārtni.

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi”

2014.gada 20. septembrī Jersikas pamatskolas skolēniem Artūram Alberingam, Raivim Zarānam (6.klase), Elīnai Cirsiniecei (7.klase) un Ievai Terēzei Labinskai ( 8.klase) bija iespēja piedalīties Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” 2014.gada literārā un zīmējumu konkursa, kas veltīts Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” simtgadei, noslēguma pasākumā.

Ekskursija uz Tadenavu- Raiņa bērnības mājām.

16.septembrī Jersikas pamatskolas sestā un septītā klase devās ekskursijā uz Tadenavu- Raiņa bērnības mājām. Tur notika bērnu dzejas gadagrāmatas „Garā pupa ” atvēršanas svētki. Diena ceļojumam bija laba, jo spīdēja silta saule.

Elīna Cirsiniece

BALTIJAS CEĻU ATCEROTIES

12. septembrī skolas pagalmā pulcējās skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki, lai atcerētos 1989. gada 23. augustā organizēto Baltijas ceļu. Šīs akcijas laikā vairāk nekā viens miljons cilvēku sadevās rokās, lai izveidotu 600 kilometrus garu cilvēku ķēdi caur trim Baltijas valstīm.

Piedalīšanās Daugavpils novada skatuves runas konkursā

11.septembrī Raiņa mājā Berķenelē notika skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”.

Zinību diena.

Pirmās zeltainās lapas, asteru un dāliju krāsu spēles liecina, ka klāt rudens un garās vasaras brīvdienas ir beigušās. Skolēnos valda atkalredzēšanās prieks, arī skumjas par aizvadīto vasaru, jaunas apņemšanās.

Aicinām skolēnus un viņu vecākus
1.septembrī plkst.10.00
uz Zinību dienu Jersikas pamatskolā
Autobusu reisi no Līvāniem 1.septembrī :
Skolas autobuss- plkst.8.30
Satiksmes autobusi- plkst. 7.40 un plkst.9.40
No Serguntas skolas autobuss- plkst. 9.30

Skolai 80

Liepu alejā ieskautā Jersikas pamatskola 16. augustā pulcēja absolventus, skolotājus, tehniskos darbiniekus un ciemiņus, lai atskatītos uz aizvadītajiem 80 gadiem.

Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.
2008. - 2015.