Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Svarīgākie dokumenti
Ekoskola
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Arhivs
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izgl. nodarbības
Fakultatīvas nodarbības
Jersikas psk. pedagoģi

Jersikas pamatskolas ārpusstundu un izglītojošo pasākumu plāns 2016./2017.m.g. 1.semestris

Mēnesis Datums Pasākums Atbildīgais
Septembris 1. Zinību diena. M.Ondzule
Klašu audz.
5.-16. Akcija „Apvāko savas mācību grāmatas!” Līdzpārvalde,
Priekšmetu sk.
12.-24. Ziedu paklājs. Līdzpārvalde,
klašu audz.
23. Olimpiskā diena. K.Piļščikova
29. Miķeļdienas tirdziņš. E.Barkauska
30. Skolotāju diena. 9.klase, K.Ezerkalna
Oktobris 10. Putras diena. Ekopadome
10.-14. Labo darbu nedēļa. M.Pinupe, E.Petrovska
17.-21. Sacensības galda tenisā un novusā. I.Purmalis, R.Tūmiņš
31.-4. Rīcības nedēļa. Ekopadome
Novembris 11. Lāčplēša diena.Lāpu gājiens. 9.klase, K.Ezerkalna
21.-25. Modes nedēļa. Līdzpārvalde
15. Latvijas Dzimšanas dienas koncerts I.Karpenko, līdzpārvalde
25. Sadraudzības diena Līdzpārvalde
Decembris 5-16. Klašu un skolas telpu izrotāšana Ziemassvētkiem. Klašu audzinātāji, O.Vucenlazdāne
20. Ziemassvētku pasākums Klašu audz., K.Ezerkalna

Sastādīja: K.Ezerkalna
*Datumi var nedaudz mainīties.
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.