Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Ekoskola
Svarīgākie dokumenti
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Arhivs
Programmēšana
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izgl. nodarbības
Fakultatīvas nodarbības
Jersikas psk. pedagogi

Kontaktinformācija


Juridiskā adrese:
Reģ. Nr. 1812900365
Skolas iela 2, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
e-pasts: jersikaspsk@livani.lv

Kontakttālruņi:
Direktore - 65307196
Skolotāju istaba - 65307197
Fakss - 65307199

Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.