Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Svarīgākie dokumenti
Ekoskola
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izglītības nodarbības
Fakultatīvas nodarbības

Jersikas pamatskolas fakultatīvu nodarbību saraksts 2014./2015. mācību gads

Diena Laiks Fakultatīvs Klase, klašu grupa Skolotājs Telpa
Pirmdiena 13.15-13.55
14.55 -15.35
14.55-15.35
14.05- 14.45
Angļu valoda
Matemātika
Mūzika
Mājturība un teh.
2.klase
9.klase
5.-9.klase
6.klase
L.Lukjanska
A.Marcinkeviča
S.Bernāne
R.Tūmiņš
2.klase
Matemāt.kab.
Mūzikas kab.
Mājt.un tehn. kab.
Trešdiena 12.25-13.05
13.15-16.25
14.05-14.45
14.55-15.35
14.55-15.35
“Mācīt mācīties”
Angļu valoda
Matemātika
Sports
Informātika
1.klase
2.klase
6.klase
1.-4.klase
8.-9.klase
I.Dambīte-Lazdāne
L.Lukjanska
A.Marcinkeviča
K.Piļščikova
G.Kucenčeirs
1.klase
2.klase
Matemāt.kab.
Sporta zāle
Informātikas kab.
Ceturtdiena 14.55-15.35
14.55- 15.35
Sports
Mājturība un teh.
5.-9.klase
9.klase
K.Piļščikova
R.Tūmiņš
Sporta zāle
Mājt.un tehn. kab.
Piektdiena 13.15- 13.55
13.15- 13.55
Angļu valoda
“Mācīt mācīties”
1.klase
3.klase
L.Lukjanska
S.Kucenčeire
1.klase
3.klase
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.