Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Svarīgākie dokumenti
Ekoskola
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izglītības nodarbības
Fakultatīvas nodarbības

Jersikas pamatskolas interešu izglītības nodarbību saraksts 2015./2016. mācību gads

Diena Laiks Pulciņš Klase, klašu grupa Skolotājs Telpa
Pirmdiena 13.15-14.45
14.55- 16.25
Kokapstrāde
Sporta pulciņš
2.-5. klase
4.-9.klase
R.Tūmiņš
K.Piļščikova
Mājt.un teh.
Sporta zāle
Otrdiena 14.05-14.45
14.55- 15.35
Koris
Ansamblis
2.-4.klase
2.-5.klase
A.Bikauniece
A.Bikauniece
1.klase
1.klase
Trešdiena 8.05-8.40
13.15-13.55
14.05-14.45
14.55-15.35
15.45-16.25
Tautas dejas
Tautas dejas
Tautas dejas
Koris
Ansamblis
4.-5.klase
1.-3.klase
4.-5.klase
2.-5.klase
2.-5.klase
B.Alberinga
B.Alberinga
B.Alberinga
A.Bikauniece
A.Bikauniece
Sporta zāle
Sporta zāle
Sporta zāle
1.klase
1.klase
Piektdiena 8.00-8.40 Vides pulciņš 5.-9.klase L.Silasproģe Dabaszinātņu kabinets

Jersikas pamatskolā darbojas Līvānu BJC interešu izglītības pulciņi.

Diena Laiks Pulciņš Klase, klašu grupa Skolotājs Telpa
Ceturtdiena 14.05-15.35
14.55-16.25
“Zaļie saimnieki”
Frizieru pulciņš
(katru otro ceturtdienu)
2.-9.klase
5.-9.klase
I.Smelcere
I.Paegle
Dabaszin. kab.
Vizuālās m. kab.
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.