Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Svarīgākie dokumenti
Ekoskola
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izglītības nodarbības
Fakultatīvas nodarbības

JERSIKAS PAMATSKOLAS SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2015./2016.m.g.

Vārds, uzvārds Priekšmets Pirmdiena Telpa Otrdiena Telpa Trešdiena Telpa Ceturtdiena Telpa Piektdiena Telpa
A.Bikauniece Mūzika 8.05-8.25
15.45-16.25
1.kl.
Mūz.kab.
T.Bogdanova Ķīmija 15.45-16.05 Ķīm.kab.
I.Dambīte-Lazdāne Sākumskola 8.05-8.40 2.kl. 8.05-8.40
14.55-16.00
2.kl.
A.Greidāne Krievu valoda, vēsture 15.30- 16.25 Vēst.k. 15.40-16.25 Vēst.k. 8.10-8.35 Vēst.k.
I.Jaunušāne Fizika 8.05-8.30 Fiz.kab.
I.Karpenko Latviešu valoda, literatūra 14.55-15.35 Latv. kab. 14.05-15.05 Latv. kab. 14.55-15.55 Latv. kab.
M.Konovalova Matemātika 8.05- 8.35 Mat.kab. 14.55-15.55 Mat.kab. 14.05- 15.05 Mat.kab.
G.Kucenčeirs Informātika 14.55-15.15 Inform.
L.Lukjanska Sākumskola 13.15-15.00 3.kl. 14.05-14.40 3.kl.
M. Ondzule Sākumskola 12.25-13.25 1.kl. 12.25-13.05 1.kl.
A.Pakers Ģeogrāfija 8.05-8.40 Ģeogr.kab.
K.Piļščikova Sports 15.45-16.25 Sporta zāle 14.55-15.55 Sporta zāle
L.Silasproģe Bioloģija, dabasz. sociālās zinības 8.05-8.40
14.55-16.00
Dabaszin kab.
R.Tūmiņš Mājturība un tehnoloģijas 14.55-15.55 Mājt.un tehn.
I.Vanaga Mūzika 8.05-8.25 Mūz.k.
O.Vucenlazdāne Mājt. un tehn., vizuālā māksla 14.45-15.45 Viz.m.kab. 14.55-15.50 Mājt.kab.
G.Vucina Angļu valoda
Pēc vienošanās ar skolotāju
Angļu val. kab.
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.