Sākums
Vēsture
Tradīcijas
Sasniegumi
Mazpulki
Svarīgākie dokumenti
Ekoskola
Informācija:
Līdzpārvalde
Pasākumi
Mācību darbs:
Konsultāciju grafiks
Stundu saraksts
Valsts pārbaudes darbi
Interešu izglītības nodarbības
Fakultatīvas nodarbības

Jersikas pamatskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2016./2017.m.g.

Laiks 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl
Pirmdiena
0. 8.00 - 8.40
1. 8.45-9.25 Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Angļu val. Latviešu val. Ģeogrāfija Bioloģija Matemātika
2. 9.35-10.15 Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Matemātika Literatūra Ģeogrāfija Angļu val. Bioloģija
3. 10.25-11.05 Latviešu val. Latviešu val. Angļu val. Sociālās zin. Latviešu val. Matemātika Bioloģija Ģeogrāfija Krievu val.
4. 11.25-12.05 Angļu val. Sociālās zin. Sports Angļu val. Literatūra Dabaszinības Matemātika Ģeogrāfija Latv.vēsture
5. 12.25-13.05 Sociālās zin. Sociālās zin. Sports Dabaszinības Angļu val. Krievu val. Matemātika Ģeogrāfija
6. 13.15-13.55 Sports Krievu val. Angļu val. Literatūra Ģeogrāfija
7. 14.05-14.45 Sports Klases st. Krievu val. Literatūra
8. 14.55-15.35 Sports
9. 15.45-16.25
Laiks 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl
Otrdiena
0. 8.00 - 8.40 Mūzika
1. 8.45-9.25 Latviešu val. Latviešu val. Mūzika Dabaszinības Sociālās zin. Vizuālā m. Latviešu val. Matemātika Angļu val.
2. 9.35-10.15 Matemātika Mūzika Matemātika Dabaszinības Vizuālā m. Sociālās zin. Literatūra Angļu val. Matemātika
3. 10.25-11.05 Mūzika Matemātika Latviešu val. Matemātika Matemātika Latviešu val. Angļu val. Sociālās zin. Mājt.un tehn.
4. 11.25-12.05 Ētika Ētika Dabaszinības Latviešu val. Angļu val. Mūzika Matemātika Latviešu val. Mājt.un tehn.
5. 12.25-13.05 Angļu val. Dabaszinības Angļu val. Mūzika Matemātika Sociālās zin. Mājt.un tehn. Latviešu val.
6. 13.15-13.55 Latviešu val. Matemātika Mājt.un tehn. Sociālās zin.
7. 14.05-14.45 Sports Vizuālā m.
8. 14.55-15.35 Sports
9. 15.45-16.25
Laiks 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl
Trešdiena
0. 8.00 - 8.40 Mūzika
1. 8.45-9.25 Matemātika Latviešu val. Latviešu val. Matemātika Matemātika Sociālās z. Krievu val. Mūzika Latviešu val.
2. 9.35-10.15 Dabaszinības Matemātika Latviešu val. Latviešu val. Sociālās z. Krievu val. Mūzika Matemātika Literatūra
3. 10.25-11.05 Dabaszinības Sports Matemātika Sociālās zin. Latviešu val. Angļu val. Latv. vēsture Fizika Matemātika
4. 11.25-12.05 Sports Dabaszinības Vizuālā m. Angļu val. Informātika Dabaszinības Matemātika Latviešu val. Krievu val.
5. 12.25-13.05 Latviešu val. Dabaszinības Vizuālā m. Sports Angļu val. Mat./Infor. Bioloģija Literatūra Pas. vēsture
6. 13.15-13.55 Sports Mat./Infor. Latviešu val. Krievu val. Angļu val.
7. 14.05-14.45 Informātika Pas. vēsture Fizika
8. 14.55-15.35
9. 15.45-16.25
Laiks 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl
Ceturtdiena
0. 8.00 - 8.40
1. 8.45-9.25 Latviešu val. Matemātika Sports Latviešu val. Mājt.un tehn. Matemātika Angļu val. Krievu val. Latviešu val.
2. 9.35-10.15 Matemātika Latviešu val. Matemātika Matemātika Mājt.un tehn. Angļu val. Matemātika Fizika Krievu val.
3. 10.25-11.05 Vizuālā m. Latviešu val. Latviešu val. Angļu val. Matemātika Sports Mājt.un tehn. Latviešu val. Fizika
4. 11.25-12.05 Vizuālā m. Vizuālā m. Angļu val. Vizuālā m. Dabaszinības Latviešu val. Mājt.un tehn. Latv.vēsture Matemātika
5. 12.25-13.05 Vizuālā m. Mājt.un tehn. Vizuālā m. Latviešu val. Mājt.un tehn. Pas. vēsture Matemātika Angļu val.
6. 13.15-13.55 Mājt.un tehn. Latviešu val. Angļu val. Bioloģija
7. 14.05-14.45 Literatūra Bioloģija Sports
8. 14.55-15.35
9. 15.45-16.25
Laiks 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl
Piektdiena
0. 8.00 - 8.40 Mūzika Klases st.
1. 8.45-9.25 Latviešu val. Mūzika Latviešu val. Latviešu val. Latviešu val. Matemātika Sports Vizuālā m. Angļu val.
2. 9.35-10.15 Mūzika Matemātika Ētika Matemātika Literatūra Latv. vēsture Matemātika Angļu val. Ķīmija
3. 10.25-11.05 Mājt.un tehn. Sports Mūzika Literatūra Angļu val. Latviešu val. Vizuālā m. Matemātika Ķīmija
4. 11.25-12.05 Sports Mājt.un tehn. Angļu val. Mājt.un tehn. Mūzika Literatūra Krievu val. Ķīmija Matemātika
5. 12.25-13.05 Klases st. Klases st. Klases st. Mūzika Matemātika Pas.vēsture Angļu val. Ķīmija Sports
6. 13.15-13.55 Klases st. Klases st. Klases st. Klases st.
7. 14.05-14.45
8. 14.55-15.35
9. 15.45-16.25
Laiks 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl
Jersikas pamatskola. Viktora Salimgarejeva dizains.