Sākums

Kompilators
Pirma programma
Pievienot ikonu
DLL - dinamisko saišu bibliotēkas

Modules C# vidē.

Kādreiz, redzot programmas vai datorspēles mapē failus ar dažādiem failu paplašinājumiem, es ļoti brīnījos. Kā veido tādā veida failus? Vēlāk, kad iepazinos ar komandlīnijas kompilēšanu sapratu, kā tas nav nemaz tik sarežģīti.

Kas tas ir – modulis

Modulis tas ir autonomi izveidota programma, kas Main() funkcijas vieta satur funkciju ar brīvi izvēlēto nosaukumu. Moduli veido un kompilē pirms tas tiks iekļauts programmā. Labi izveidotu un pārdomāto moduli var izmantot vairākas programmās. Modulis ir iepriekš sagatavota, universāla programmas funkcionalitāte.

Piemērā paradīts kods, kas satur divas funkcijas - reiz() un plus() pirmajā funkcijā notiek reizināšana, otrajā atbilstoši summēšana. Abas funkcijas iekļautas klasē darbibas.

module.cs

using System;

namespace funkcionals
{
	public class darbibas
	{
		public static int reiz(int a, int b)
		{
			return(a * b);
		}
		public static int plus(int c, int d)
		{
			return(c + d);
		}
	}
}

Un mēs varam sākt kompilēšanu ar komandu:

csc /target:module /out:module.lv module.cs

Sīkāk par komandu:

csc - griežamies pie C# kompilatora

/target:module (var /t:module īsāka forma) – paziņojam kompilatoram, kā mēs gribam saņemt nevis „exe” failu, bet moduli.

/out:module.lv - ierakstam vēlamo faila nosaukumu un tā paplašinājumu. Es ierakstīju module.lv, jūs varat izdomāt citu nosaukumu un citu paplašinājumu. Teiksim „mod” vai „lpt”, var jebko pēc jūsu gaumes vai fantāzijas. Var uzradīt uzreiz vairākus moduļus, ja tādi mums ir, caur atstarpi.

Un pēdējais module.cs - fails, kas satur moduļa kodu.

Kas tālāk

Tagad modulis mums ir, tālāk mums vajag programmu pie kā „pieskrūvēt” mūsu moduli. Izveidosim programmu, ka piemērā zemāk.

tests.cs

using System;
using funkcionals;

namespace tests
{
	class mod
	{
		static void Main()
		{
			Console.WriteLine("Pirmais skaitlis:");
			int pirma = int.Parse(Console.ReadLine());
			Console.WriteLine("Otrais skaitlis:");
			int otra = int.Parse(Console.ReadLine());
			int kopa = darbibas.reiz(pirma, otra);
			int summa = darbibas.plus(pirma, otra);
			Console.WriteLine("Rezultats ir: " + kopa);
			Console.WriteLine("Summa ir: " + summa);
			Console.ReadLine();
		}
	}
	
}	

Visas darbības notiek Main() funkcijā. Pirmais ko mēs darām, tas ir nosaukumvietas pievienošana „using funkcionals;”. Tā mēs pasākam programmai, kā jāizmanto klases un funkcijas, kas atrodas nosaukumvietā funkcionāls.

Rinda „Console.WriteLine("Pirmais skaitlis:");” paziņo programmas lietotajam kādas darbības mēs no viņa sagaidam.

Nākošā rinda „int pirma = int.Parse(Console.ReadLine());” tas ir tieši skaitļa ievadīšana. „int.Parse” nosaka, kā ievadītajam saturam obligāti jābūt veseliem skaitļiem. Protams, kā pārbaudes un kļūdas novēršana nenotiek, to dara savādāk. Bet lai kods būtu vienkāršāks mēs darīsim tā, kā ir.

Tālāk, veidojam objektus „kopa” un „summa” izmantojot klase „darbibas” un atbilstošas funkcijas, pievienojot ievadītos skaitļus kā argumentus.

Beidzot izdrukājam rezultātus. Izveidot objektus un izmantot darbības kādas piedāvā mūsu modulis jebkurā programmas vieta un ar jebkuriem argumentiem. Protams, kā divu skaitļu reizināšanai modulis nav vajadzīgs, kods ir vienkāršots līdz primitīvismam vieglākai saprašanai.

Kompilēšanas komanda:

csc /out:Tests.exe /addmodule:module.lv (vai cits, jūsu nosaukums) tests.cs

Jersikas pamatskola 2012. Sastādīja Viktors Salimgarejevs.