KLIMATA PĀRMAIŅU NEDĒĻA

Klimata pārmaiņas un globālā sasilšana ir bieži dzirdēti vārdi. Klimata pārmaiņas jeb globālā sasilšana ir process, ko izraisa pieaugošais ogļskābās gāzes, kā arī citu piesārņojošo un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu līmenis atmosfērā. Šīs gāzes satur saules siltumu Zemes atmosfērā un līdz ar to notiek tās pastāvīga sasilšana. Klimats vienmēr ir mainījies arī dabisku cēloņu dēļ, tas turpina mainīties. Tomēr bīstamo klimata pārmaiņu galvenais rašanās cēlonis ir cilvēku saimnieciskās darbības kopums. Cilvēkiem ir jāuzņemas daļa atbildības, jāpadomā, ko mēs katrs varam darīt, lai šo procesu palēninātu, un jāmācās šīm pārmaiņā pakārtot savu ikdienu.
Mūsu Ekoskolas šī gada tēma arī ir „Klimata pārmaiņas”. Uz Ekoskolas dēļa tika izvietoja informāciju par to, kāpēc notiek klimata pārmaiņas. No 17. - 21. oktobrim skolā norisinājās nedēļa, veltīta klimata pārmaiņām. Ekopadome veica vides novērtējumu, kā tiek izmantoti dažādi resursi: ūdens, elektrība, papīrs, cik liels ir atkritumu daudzums. Skolēni zīmēja plakātus, kuros aicināja glābt mūsu Zemi. Aprēķināja savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu, noskatījās vairākas filmas „Klimata pārmaiņas”. Pie elektrības slēdžiem un ūdens krāniem piestiprināja uzrakstus par šo resursu taupīšanu. 8. klases skolēni izspēlēja spēli „Izzini un aizsargā savu planētu!”
1 2 3 4 5 6
Atpakaļ