. Jersikas pamatskola:
Menu Vēsture
Menu Tradīcijas
Menu Sasniegumi
Menu Mazpulki
Menu Ekoskola

Menu Skolas ziņas
Menu Pagasta ziņas
Menu Fotogalerija

. Derigas norades:
8 PVG
8 Google
8 Yandex
8 Inbox
8 Draugiem.lv
8 Delfi

Līdzpārvalde


Jersikas pamatskolas līdzpārvaldes sastāvs

Amats Vārds, uzvārds Klase
Prezidents Laura Onckule 9.klase
Prezidenta vietniece, protokoliste Viktorija Afanasjeva 9.klase
Sporta un kultūras pārvalde Viktorija Juste 8.klase
Sākumskolas pārvalde Aiva Lazdāne 9.klase
Saimniecības darbu un vides pārvalde Artis Lazdāns 5.klase
Izglītības darba pārvalde Mārīte Sauskāja 8.klase
Skolēnu tiesību pārvalde Madara Čivča 7.klase
Preses un informācijas pārvalde Annija Lūse 6.klase

5.klases skolēni l tiek uzņemti Lielajā skolā!

20.septembrī līdzpārvalde organizēja 5.klases skolēnu iesvētības. 9.klases meitenes bija sagatavojušas vairākus uzdevumus: no ūdens bez roku palīdzības vajadzēja izņemt ābolus, visai komandai pārvietoties pa pagalēm, uz sejas uzkrāsoja indiāņu zīmes. Pēc fotografēšanās 5.klases skolēni devās pārgājienā uz mežu.