. Jersikas pamatskola:
Menu Vēsture
Menu Tradīcijas
Menu Sasniegumi
Menu Mazpulki
Menu Ekoskola

Menu Skolas ziņas
Menu Pagasta ziņas
Menu Fotogalerija

. Derigas norades:
8 PVG
8 Google
8 Yandex
8 Inbox
8 Draugiem.lv
8 Delfi

Jersikas pamatskolas ārpusklases pasākumu plāns 2012./2013.m.g.

Mēnesis

Datums

Pasākums

Atbildīgais

Septembris

3.

Zinību diena.

Klašu audz.

 

10.-21.

Ziedu paklājs „Rudens ziedu krāšņumā”.

Līdzpārvalde,

klašu audz.

17.-21.

Akcija „Apvāko savas mācību grāmatas!”

Līdzpārvalde

24.-28.

Drošības nedēļa.

Klašu audz.

6.-27.

Pārgājieni, ekskursijas.

Klašu audz.

 

Rudens kross.

K.Piļščikova

 

 

 

Oktobris

5.

Skolotāju diena.

A.Greidāne, 9.klase

12.

Pasākums sākumskolas skolēniem „Meža dzīvnieki rudenī”.

L.Silasproģe, A.Lazdāne

26.

Kartupeļu balle.

L.Silasproģe

 

 

 

Novembris

9.

Lāčplēša diena. Lāpu gājiens

L.Silasproģe, 7.klase

9.

Konkurss zēniem „Jersikas dižpuika”

L.Silasproģe

12.-16.

Zīmējumu izstāde „Latvija tautas dziesmās”.

S.Kucenčeire, 1.klase

12.-16.

Sienas avīzes „Latvijas dzimšanas diena” (5.-9.klase)

Klašu audzinātāji

16.

Latvijas dzimšanas dienas koncerts.

L. Silasproģe,

S.Bernāne,

B. Alberinga

23.

Naktstrasīte  5.-9.klasi

Līdzpārvalde

30.

Aerobika.

K.Piļščikova

 

 

 

Decembris

5.-14.

Klašu  un skolas telpu izrotāšana Ziemassvētkiem.

Klašu audzinātāji

17.-21.

Piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

17.-21.

Ziemassvētku eglītes

Klašu audz.

 

21.

Svētrīts

S.Bernāne, 5.klase

Janvāris

18.

Konkurss „Gudrā pūce”

5. -9 klases skolēniem

L.Silasproģe

25.

Konkurss 1.-4. klases skolēniem „Mazie talantiņi”

M.Ondzule,

2.klase

 

 

 

Februāris

14.

Valentīna diena.

L. Silasproģe, līdzpārvalde

19.

Meteņu diena.

L.Surgunte,

4.klase

 

Sacensības slēpošanā.

K.Piļščikova

 

 

 

Marts

15.

Ūdens dienas.

L.Silasproģe

 

21.

Putnu dienas.

M.Ivanova,

3.klase

18.-21.

Klašu telpu noformēšana Lieldienām.

Klašu audz.

 

Sporta spēles.

K.Piļščikova

 

 

 

Aprīlis

1.

Lieldienas.

R.Tūmiņš, 6.klase

8.-12.

Veselības nedēļa.

Popiela.

Līdzpārvalde, L.Silasproģe

19.

Zemes diena.

Līdzpārvalde, L.Silasproģe

 

 

 

Maijs

10.

Mātes dienas koncerts.

L.S ilasproģe, S.Bernāne,

B. Alberinga

17.

Pēdējais zvans.

8.klase, K.Piļščikova

30.

Sporta svētki ar ģimenēm un Nīcgales pamatskolas bērniem.

K. Piļščikova