. Jersikas pamatskola:
Menu Vēsture
Menu Tradīcijas
Menu Sasniegumi
Menu Mazpulki
Menu Ekoskola

Menu Skolas ziņas
Menu Pagasta ziņas
Menu Fotogalerija

. Derigas norades:
8 PVG
8 Google
8 Yandex
8 Inbox
8 Draugiem.lv
8 Delfi

Jersikas pamatskolas īsa vēsture.

Foto 1934. gadā Foto 1936. gadā
....Jersikas pamatskolas pirmsākumi meklējami 1918. gadā, kad Daugavpils apriņķa valde pieņēma lēmumu atvērt latviešu skolu Jersikā.
....Skolotāju trūkuma dēļ, skolu atvēra tikai 1919.gadā.Sakarā ar netālu esošo pilskalnu, skolai deva Šlosbergas vārdu, tajā bija trīs klases ar apmēram 50 skolēniem. Pirmais skolas pārzinis bija Andrejs Švirksts, vēlākais Daugavpils apriņķa un Daugavpils pilsētas vecākais.
....1924.gadā skolu pārdēvēja par Pilskalna pirmās pakāpes pamatskolu, skolas pārzinis Ādolfs Bundulis.
....1932.gadā sākta tagadējās skolas ēkas celtniecība, skolas pārzinis Alberts Pavārs.
....1934.gada 28.oktobrī uzsāktas mācības jaunās skolas ēkas pirmajā stāvā, skola nosaukta par Jersikas sešklašu pamatskolu.
....No 1940.gada līdz 1955.gadam ir bijusi liela skolas direktoru un skolotāju kadru mainība.
....No 1955.gada līdz 1964.gadam Jersikas septiņgadīgo skolu vadīja Francis Biukšāns, viņa vadībā tika uzcelta skolas internāta ēka un pagrabs.
....No 1964.gada līdz 1980.gadam Jersikas astoņgadīgās skolas direktore bija Anna Vingre- radoša, prasīga, bet vienlaicīgi arī ļoti iejūtīga pedagoģe.
....No1980.gada līdz1983.gadam skolu vadīja Gaida Zieda.
....No 1983.gada līdz 1995.gadam skolas direktors bija Pēteris Liepnieks, tika izbūvēts skolas trešais stāvs, labiekārtota skolas apkārtne.
....No 1995.gada Jersikas pamatskolu vada enerģiska direktore Inese Jaunušāne. Viņas vadībā skolā veikti lieli celtniecības darbi:

  • uzcelts jauns saimniecības šķūnis,
  • nomainīts skolas ēkas jumts, daļa logu,
  • modernizēti sanitārie mezgli,
  • 2002.gadā uzcelta sporta zāle un ēdināšanas bloks,
  • 2009. gadā renovēta internāta māja, kurā atrodas sākumskolas klases un pirmsskola, mājturības kabineti un internāts.
  • 2012. gadā tika veikta skolas renovācija, ierīkota centrālapkure, veikta skolas siltināšana, atjaunoti mācību kabineti.
Skola šodien